Oikeustiede:edunvalvontaoikeus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

edunvalvontaoikeus

edunvalvontaoikeus
Definition lähinnä siviilioikeuteen ja henkilöoikeuteen kuuluva, mutta myös julkisoikeudellisia aineksia käsittävä oikeuden ja oikeustieteen ala, joka koskee sellaisten ihmisten asioiden hoitamista, jotka lähinnä alaikäisyyden tai päätöskyvyn ongelmien vuoksi eivät itse voi huolehtia asioistaan
Explanation Käsite "edunvalvontaoikeus" on yleistynyt oikeustieteessä sen jälkeen, kun vuonna 1999 säädettiin laki holhoustoimesta (442/1999), johon otettiin käsite "edunvalvonta" korvaamaan aiempaa "holhous" – käsitettä. Aikaisemmin oikeudenalaa nimitettiin holhousoikeudeksi. Suomessa omaksuttu tapa määritellä edunvalvontaoikeus on kansainvälisessä vertailussa melko poikkeuksellinen. Useissa maissa alaikäisten suojelu ja aikuisten suojelu on erotettu omiksi alueikseen.

Edunvalvontaoikeuden tärkeimpiä säädöksiä ovat laki holhoustoimesta (holhoustoimilaki, 442/1999) ja laki edunvalvontavaltuutuksesta (648/2007). Ensiksi mainittu koskee edunvalvonnan järjestämistä sitä tarvitsevalle, edunvalvojan tehtäviä ja tehtävän hoidon valvontaa sekä edunvalvonnassa olevan ihmisen, päämiehen, oikeudellista asemaa. Jälkimmäistä lakia sovelletaan silloin, kun joku laatii valtakirjan ja määrää sen tulemaan voimaan siinä tapauksessa, että hän tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltuutuksen avulla ihminen voi itse varautua mahdolliseen toimintakyvyn menetykseen tulevaisuudessa ja osoittaa tavan, jolla hän haluaa asioitaan silloin hoidettavan. Edunvalvonnassa olevan asioita hoidetaan sitä vastoin holhoustoimilaissa osoitetulla ja edunvalvonnan järjestämistä koskevassa päätöksessä mahdollisesti täsmennetyllä tavalla.

Edunvalvontaoikeuden tärkeimpiä arvoja ovat päämiehen ihmisarvon loukkaamattomuus, päämiehen itsemääräämisoikeuden mahdollisimman pitkälle menevä kunnioittaminen ja suhteellisuusperiaate, jolla tarkoitetaan sitä, että valittavien suojelukeinojen tulee määräytyä kussakin tapauksessa ilmenevän suojelun tarpeen mukaisesti.
Additional Information
Kirjoittaja: Markku Helin

Related Concepts

Sources

VälimäkiP2013, Rec(1999)4, Rec(2009)11

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.06.2019: Oikeustiede:edunvalvontaoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:edunvalvontaoikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →