Oikeustiede:edunpalautus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

edunpalautus

edunpalautus
Definition velvoite- ja kannetyyppi, joka tähtää toisen kustannuksella ilman oikeusperustetta saadun hyödyn eli perusteettoman edun palauttamiseen
Explanation Edunpalautusvaade eli kondiktio kohdistuu hyötyjään riippumatta siitä, onko hän saanut edun omalla vain toisen henkilön teolla. Toisin kuin vahingonkorvauksessa on asianlaita, edunpalautus ei edellytä menetyksen aiheuttamista rikkomuksen luonteisella teolla. Riittää, että hyötymiseltä puuttuu oikeudellinen peruste.

Perinteisiä edunpalautuksen tyyppitapauksia ovat suorituskondiktio, maksukondiktio ja loukkauskondiktio. Kahden ensin mainitun osalta perusteeton etu on seurausta tappionkärsijän omasta toiminnasta; suorituskondiktiossa pätemättömäksi osoittautuvan velvoitteen täyttämisestä ja maksukondiktiossa esim. velan maksamisesta erehdyksessä väärälle tilille. Kun oikeusperuste, sopimussuoritusten vaihtotarkoitus tai velan maksaminen jää toteutumatta, suoritus on palautettava. Loukkauskondiktio tulee kysymykseen, kun joku on saanut perusteetonta etua toisen kustannuksella omilla toimillaan tai muun henkilön kuin tappionkärsijän toimin. Tällöin liikutaan vahingonkorvauksen rajamaastossa. Erona on se, että edunpalautusvaade voidaan kohdistaa myös vilpittömässä mielessä toimineeseen. Esimerkkinä mainittakoon tapaukset, joissa etua on saatu käyttämällä oikeudettomasti toisen immateriaalioikeutta.

Perusteettoman edun palautusta koskevat oikeusperiaatteet periytyvät roomalaisesta oikeudesta. Kodifioituna edunpalautus esiintyy mm. Saksan, Italian, Itävallan, Ranskan ja Sveitsin siviililakikirjoissa. Pohjoismaisessa oikeudessa yleistä perusteettoman edun palautusvelvoitetta ei ole kodifioitu. Eri alojen lainsäädännöstä löytyy kuitenkin lukuisia aiheeseen liittyviä erityissäännöksiä. Yleisenä velvoiteoikeudellisena periaatteena edunpalautus kuuluu kiistatta Suomen velvoiteoikeuden keskeisiin oppeihin. Edunpalautuksen edellytysten osalta on kuitenkin niin oikeuskirjallisuudessa kuin oikeuskäytännössäkin esiintynyt erilaisia käsityksiä
Additional Information
Kirjoittaja: Mikko Tulokas

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.08.2019: Oikeustiede:edunpalautus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:edunpalautus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg