Oikeustiede:derogaatio

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

derogaatio

derogaatio (luo nimityssivu)
Määritelmä Derogaatio tarkoittaa säädöksen tai säännöksen syrjäyttämistä, kumoamista tai heikentämistä.
Selite Oikeusjärjestyksen ajatellaan olevan yhtenäinen ja systemaattinen kokonaisuus, mutta joskus käy niin, että säännöt eivät ole keskenään sopusoinnussa. Tällaisten ongelmien ratkaisuksi on kehitetty oppeja, joiden mukaan esimerkiksi myöhemmin säädetyn lain katsotaan syrjäyttävän aikaisemmin säädetyn lain (lex posterior derogat legi priori). Valtiosääntöoikeudellisesti derogointivalta kuuluu eduskunnalle, joka ei voi käyttää sille kuuluvaa lainsäädäntövaltaa täysimittaisesti, jollei se voi derogoida itse aiemmin antamiaan säädöksiä tai oikeussääntöjä. Derogointi voi lakkauttaa säännöksen tai säädöksen voimassaolo joko kokonaan tai osittain. Tyypillisiä derogointitapoja ovat kumoaminen tai säännöksen sisällön muuttaminen. Toinen valtiosääntöisesti tärkeä derogointitapa liittyy oikeusjärjestyksen hierarkkisuuteen. Tässä keskeisessä asemassa on oppi säädösten hierarkiasta, jonka mukaan ylempi säädös ohittaa alemman (lex superior derogat legi inferiori) ristiriitatilanteessa. Mikäli kyse on säätämistilanteesta, niin hierarkkisesti ylemmän lain periaate lähtökohtaisesti syrjäyttää myöhemmän lain periaatteen. Suomen järjestelmässä mahdollisuus säätää poikkeuslakeja hämärtää hierarkiaopista johtuvaa derogoitumista. Hierarkkisesti ylimmänasteisen perustuslain derogaatiovaikutus ei myöskään yllä kaikkiin kansainvälisoikeudellisiin velvoitteisiin eikä EU-oikeuteen.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Jaakko Husa

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

SaraviitaI2011, Jyränki&Husa2012

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.03.2019: Oikeustiede:derogaatio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:derogaatio.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg