Oikeustiede:budjettivuotuisuus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

budjettivuotuisuus | vuotuisperiaate | vuotuisuusperiaate

budjettivuotuisuus
vuotuisperiaate
vuotuisuusperiaate
Määritelmä Vuotuisuusperiaatteen (vuotuisperiaatteen) mukaan talousarviossa olevat määrärahat on tarkoitettu vain yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuotuisuusperiaatteen keskeinen sisältö on, että talousarvio laaditaan vuosittain ja että talousarvion oikeusvaikutusten tulee yleensä rajoittua kuhunkin varainhoitovuoteen.
Selite Vuotuisuusperiaatteella pyritään turvaamaan eduskunnalle säännöllinen mahdollisuus ohjata valtiontaloutta ja päättää valtion tuloista ja menoista. Periaatetta ilmentää perustuslain 83 §, jonka mukaan eduskunta päättää varainhoitovuodeksi kerrallaan valtion talousarvion. Yhtä vuotta on pidetty tarkoituksenmukaisena tulojen ja menojen riittävän tarkan suunnittelun kannalta. Vuotuisuus on myös mahdollistanut tulojen ja menojen tarkistamisen muuttuneita tarpeita ja olosuhteita vastaavasti.

Tulo tai meno kohdennetaan valtion talousarviossa siihen varainhoitovuoteen, jolle se lähinnä kuuluu siten, että kunkin varainhoitovuoden talousarvioon otetaan tuloarvioina kaikki tiedossa olevat varainhoitovuoden tulot ja määrärahat kaikkiin tiedossa oleviin varainhoitovuoden menoihin.

Poikkeuksena talousarvion vuotuisuudesta voidaan mainita säännös, jonka mukaan toisiinsa liittyviä tuloja ja menoja vastaavat tuloarviot ja määrärahat voidaan budjetoida monivuotisesti, mikäli laki antaa siihen mahdollisuuden (ks. PeL 84.3 §). Kysymys on siitä, että valtion tuloja ja menoja voidaan sisällyttää valtion talousarvioon usealta varainhoitovuodelta.

Toisena poikkeuksena voidaan mainita siirtomäärärahat, joita saadaan siirtää käytettäväksi varainhoitovuoden jälkeen (ks. PeL 85 §). Kolmas poikkeus koskee ns. valtuusmenettelyä, jolla tarkoitetaan sitoutumista menoihin, jotka aiheutuvat valtiolle myöhempinä vuosina. Talousarviossa voidaan antaa valtuus sitoutua varainhoitovuonna menoihin, joita varten tarvittavat määrärahat otetaan seuraavien varainhoitovuosien talousarvioon. Valtuuden tulee olla määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajoitettu (ks. PeL 85.3 §). Nämä ovat tärkeimmät poikkeukset. Poikkeukset ovat johtaneet siihen, että vuotuisuusperiaatetta sovelletaan vain osaan valtion tuloista ja menoista.
Lisätiedot
Kirjoittaja:Matti Myrsky

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.03.2019: Oikeustiede:budjettivuotuisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:budjettivuotuisuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg