Oikeustiede:avoimuusperiaate

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

avoimuusperiaate | avoimuuden periaate

avoimuusperiaate
avoimuuden periaate
Definition EU-oikeuden yleinen oikeusperiaate, joka liittyy unionin toiminnan ja päätöksenteon julkisuuteen sekä asiakirjajulkisuuteen
Explanation Avoimuusperiaate tarkoittaa, että yleisöllä on oikeus saada EU:n toimielinten, muun muassa Eurooppa-neuvoston ja neuvoston asiakirjoja. Se tarkoittaa myös, että ministerit keskustelevat ja äänestävät julkisesti kaikista tulevista EU:n säädöksistä. Määräykset yleisön oikeudesta saada EU:n toimielinten ja elinten asiakirjoja sekä säädösehdotuksia koskevan päätöksentekoprosessin avoimuudesta ovat Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEUT) 15 artiklassa.

Tiedonsaantiin liittyvät hallinnon periaatteet perustuvat vuoden 1992 unionisopimuksen julistukseen, joka koskee kansalaisten oikeutta saada toimielinten hallussa olevaa tietoa. Amsterdamin sopimuksella 1997 Euroopan yhteisön perustamissopimukseen lisättiin artikla, jonka mukaan kaikille jäsenvaltioiden kansalaisille ja oikeushenkilöille taattiin oikeus tutustua Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission asiakirjoihin. Artikla saatettiin voimaan 30. toukokuuta 2001 annetulla asetuksella, johon sisällytettiin myös tiedonsaantioikeuteen liittyvät poikkeukset.

Hallinnon avoimuus on myös keskeinen hyvän hallinnon periaate. Toukokuussa 2006 Euroopan komissio esitti vihreän kirjan Euroopan avoimuusaloitteesta, jonka tarkoitus on lisätä EU:n toimielinten ja edunvalvontatoiminnan avoimuutta. Lissabonin sopimuksen (2009) myötä lainsäädäntöasioiden käsittely Euroopan unionin neuvostossa tehtiin julkiseksi ja kansalaisten tiedonsaantioikeus laajennettiin koskemaan kaikkien unionin toimielinten, elinten ja laitosten asiakirjoja.
Additional Information
Kirjoittaja: Sonya Walkila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.6.2020: Oikeustiede:avoimuusperiaate. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:avoimuusperiaate.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg