Oikeustiede:asuntokauppa

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

asuntokauppa

asuntokauppa
Definition suppeassa merkityksessä asuntokauppalaissa tarkoitettu asunto-osakkeiden ja muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kauppa sekä osaomistusasunnon ja osakeosuuden kauppa, laajassa merkityksessä myös asuinkiinteistön kauppa (kiinteistönkauppa), kuluttajansuojalaissa säännellyt taloelementtien kauppa ja aikaosuusasunnon kauppa sekä asumisoikeusasunnoista annetussa laissa tarkoitetun asumisoikeuden luovuttaminen
Explanation Asuntokauppalaissa pyritään turvaamaan pakottavin säännöksin erityisesti kuluttajan asemassa olevan asunto-osakkeiden ostajan oikeuksia suhteessa ammattimaisena myyjänä toimivaan perustajaosakkaaseen, joka merkitsee tai muuten omistaa yhteisöosuuden rakentamisvaiheen aikana, kun yhteisön osuuksia on ryhdytty tarjoamaan kuluttajien ostettaviksi.

Asuntokauppalakiin on kirjattu sopimuskäytännössä kehittynyt niin sanottu RS-järjestelmä, joka koskee ostajan suojaa rakentamisvaiheessa perustajaosakkaan maksukyvyttömyyttä vastaan. Säännösten tarkoituksena on myös estää se, että perustajaosakas lisäisi asuntoyhteisön vastuita siitä, mitä ostajille on ilmoitettu asunto-osakeyhtiön taloussuunnitelmassa.

Asuntokauppalaissa on pakottavia sopimusoikeudellisia säännöksiä muun muassa käsirahasta. Laaja kuluttajasopimusoikeudellinen suoja koskee uusien asuntojen kauppaa, jossa perustajaosakas rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa. Myös käytetyn asunnon kaupassa suojataan kuluttajan asemassa olevaa ostajaa pakottavin säännöksin, erityisesti kun myyjä on elinkeinonharjoittaja. Jos myyjänä on perustajaosakas, ostajaa suojataan tällöin samoin kuin uusien asuntojen kaupassa.

Käytettyjen asuntojen kauppa tapahtuu usein yksityishenkilöiden välillä. Kiinteistönvälittäjää käytettäessä ostajan asemaan vaikuttavat myös välittäjää koskevat kuluttajansuojaoikeudelliset säännökset muun muassa tiedonantovelvollisuudesta ja käsirahasta.

Käytetyt lähteet: asuntokauppalaki (843/1994), kuluttajansuojalaki (38/1978), asumisoikeusasunnoista annettu laki (650/1990)
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Rudanko

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.7.2020: Oikeustiede:asuntokauppa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:asuntokauppa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →