Oikeustiede:asiavirheen korjaaminen hallintomenettelyssä

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

asiavirheen korjaaminen hallintomenettelyssä | varsinainen itseoikaisu

asiavirheen korjaaminen hallintomenettelyssä
varsinainen itseoikaisu
Määritelmä itseoikaisukeino, jonka nojalla hallintoviranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen
Selite Asiavirheen korjaamisperusteita ovat hallintolain (430/2003) mukaan selvästi virheellinen tai puutteellinen selvitys, ilmeisen väärä lain soveltaminen ja menettelyvirhe. Korjaaminen voi nojautua lisäksi asiassa tulleeseen uuteen selvitykseen, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen, ja myös oikaisuvaatimuksen ratkaiseva viranomainen voi ilman eri vaatimusta korjata ensi vaiheen hallintopäätöstä rasittavan asiavirheen (hallintolain muutos 581/2010). Virheen korjaamisedellytysten ja oikaisuvaatimusviranomaisen toimivallan laajentamisella on pyritty lisäämään asiavirheen korjaamiskeinon käytettävyyttä hallintopäätösten selvimpien virheiden korjaamisessa. Tarkoituksena on, että viranomainen voi laissa säädettyjen edellytysten vallitessa tehokkaasti todeta asiavirheen olemassaolon ja suorittaa oikaisun. Hallintolaissa säädetään myös asiavirheen korjaamisessa noudatettavasta menettelystä ja muun muassa asianosaisen suostumuksen merkityksestä korjaamispäätöstä tehtäessä.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Leena Halila

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Oikeustiede:asiavirheen korjaaminen hallintomenettelyssä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:asiavirheen korjaaminen hallintomenettelyssä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →