Oikeustiede:arvonihilismi

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

arvonihilismi

arvonihilismi
Määritelmä vakiintunut, alun perin vastustajien käyttöön ottama nimitys ruotsalaisen filosofin Axel Hägerströmin (1868-1939) arvoteorialle, jonka mukaan arvo- ja moraaliarvostelmat ovat tunteen ilmauksia eivätkä siten voi olla tosia tai epätosia
Selite Arvonihilismin mukaan arvo- ja moraaliarvostelmat ovat väitelauseen muodossa esitettyjä tunteen tai halun ilmauksia yhtyneenä arvottamisen kohteena olevaan asiaan. Esimerkiksi lause "Varastaminen on häpeällistä" on samansisältöinen kuin lause "Varastaminen, hyi!" Arvoarvostelmassa ei arvonihilismin mukaan väitetä mitään, vaan siinä ilmaistaan lausujansa tunteita ja pyritään herättämään vastaavia tunteita kuulijoissa. Metaeettisiä teorioita, jotka katsovat arvoarvostelmien olevan tunteen ilmauksia, nimitetään emotivistisiksi. Emotivismi on pidettävä erillään arvorelativismista, jonka mukaan arvoarvostelman totuusarvoa ei voida tietää.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Markku Helin

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

HedeniusI1941, HelinM1988, PeterssonB1973

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:arvonihilismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:arvonihilismi.)