Oikeustiede:arvioverotus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

arvioverotus

arvioverotus
Definition veroviranomainen vahvistaa verovelvollisen verotettavan tulon, veron määrän tai muun veron perusteen arvioimalla
Explanation Kaikissa verolajeissa verotus voidaan toimittaa tai vero määrätä arvioimalla. Arvioverotus perustuu siihen, että verovelvollinen on laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa kokonaan tai osittain. Arvioverotus merkitsee verovelvollisen ja veronsaajan välisen luottamussuhteen rikkoutumista.

Esimerkiksi tuloverotuksessa verotus toimitetaan arvioimalla, jos verovelvollinen ei ole antanut veroilmoitusta lainkaan. Samoin menetellään, jos verovelvollisen antamaa veroilmoitusta on pidettävä epäluotettavana, eikä veroilmoitusta voida siten asettaa verotuksen perusteeksi oikaistunakaan (epäluotettavuusarvio). Arvioverotus on mahdollinen myös, jos verovelvollisen ilmoittama tulo on muiden samalla alalla ja vastaavissa oloissa toimivien verovelvollisten tuloon verrattuna ilmeisesti liian vähäinen ja on syytä epäillä, että verovelvollinen salaa tulojaan (vertailuarvioverotus).

Tyypillinen arvioverotuksen tilanne on se, kun verovelvollinen ei anna lainkaan veroilmoitusta. Samoin arvioverotus toimitetaan esimerkiksi silloin, jos verotarkastuksessa havaitaan, että verovelvollinen ei ole merkinnyt kaikkia tulojaan kirjanpitoonsa eikä hänen veroilmoituksessaan ilmoittamansa tulon määrä ole siten oikea.

Arvioverotus on poikkeuksellinen ja toissijainen verotuksen toimittamisen tai veron määräämisen muoto. Arvioverotuksessa on kysymys verovelvollisen todellisten tulojen tai muun veron perusteen määrän arvioimisesta. Tässä verotusmuodossa ei siis ole kysymys rangaistuksesta, vaan tarkoituksena on mahdollisimman oikeamääräinen verotus. Jos verotusta koskevan muutoksenhaun yhteydessä osoittautuu, että todellinen tulo tai muu veron peruste on arvioitua määrää alhaisempi, arvioverotus voidaan kumota ja verotus toimittaa tai vero määrätä todellisen tulon mukaan.

Veroviranomaisella on selvittämisvelvollisuus arvioverotuksen edellytysten olemassaolosta. Jos veroviranomainen on pystynyt esittämään perusteen arvioverotukselle, verovelvollisen puolestaan on kyettävä selvittämään arvion määrä liialliseksi.

Ennen arvioverotuksen toimittamista verovelvollista on kuultava. Arvioverotuksessa määrätään veronkorotus. Veronkorotus määrätään soveltaen asianomaisen verolain tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai ilmeisestä piittaamattomuudesta johtuvia veronkorotusmääriä ilmoittamatta jääneen tulon tai muun veron perusteena osalta.

Käytetyt lähteet: laki verotusmenettelystä 27 § ja laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 43 §.
Additional Information
Kirjoittaja: Timo Räbinä

Related Concepts

Sources

Myrsky&Räbinä2015

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.06.2019: Oikeustiede:arvioverotus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:arvioverotus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →