Oikeustiede:ansiotulo

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

ansiotulo

ansiotulo
Määritelmä Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän verotuksessa tulo jaetaan kahteen tulolajiin, joita ovat pääomatulo ja ansiotulo. Pääomatuloa on tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Kaikki muu tulo on ansiotuloa.
Selite Ansiotuloja verotetaan valtionverotuksessa progressiivisen veroasteikon mukaan. Niistä suoritetaan myös kunnallisvero ja kirkollisvero sekä sairausvakuutusmaksu. Sairausvakuutusmaksu jakautuu sairaanhoitomaksuun ja päivärahamaksuun. Sairaanhoitomaksua peritään kunnallisverotuksessa verotettavan ansiotulon perusteella. Päivärahamaksua peritään veronalaisesta palkkatulosta ja työtulosta. Palkasta peritään lisäksi työntekijän työeläkemaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua, mutta ne ovat palkansaajan vähennyskelpoisia menoja.

Eläketulosta ei peritä työntekijän työeläkemaksua eikä työttömyysvakuutusmaksua, mutta eläketuloista joudutaan tietyn rajan ylittävältä osin maksamaan eläketulon lisäveroa.

Keskeisin ansiotuloja sääntelevä säännöstö on tuloverolain (1535/1992) III osa.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Seppo Penttilä

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Andersson&al2016, Myrsky&Räbinä2014

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:ansiotulo. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ansiotulo.)