Oikeustiede:ankara vastuu

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

ankara vastuu
ympäristöoikeudessa

ankara vastuu
Määritelmä tuottamuksesta riippumaton vastuu
Selite Ankara vastuu poikkeaa perinteisestä vahingonkorvausoikeuden tuottamusvastuusta juuri siinä, että tuottamusvastuu perustuu tuottamukseen kun taas ankarassa vastuussa vastuu on tuottamuksesta riippumaton, eli ei edellytä esimerkiksi huolimattomuutta tai jonkin velvollisuuden laiminlyömistä.

Ankaraa vastuuta ilmenee usealla eri ympäristöoikeuden saralla. Siviilioikeudellisen vahingonkorvausoikeuteen liittyen vastuu ympäristövahingoista on ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994) säädetyn lain mukaan ankaraa vastuuta. Korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä (KKO 2011:62 ja KKO 1995:108) on vahvistettu, että ankaraa vastuuta sovelletaan lainsäädännön puuttuessakin sellaisessa toiminnassa aiheutetusta ympäristövahingosta, jossa vahingon vaara on ollut ilmeinen. Mainitut kaksi oikeustapausta koskivat huoltoasematoiminnassa syntyneiden polttonestevuotojen aiheuttamia vahinkoja.

Myös julkisoikeudellinen ympäristövastuu pilaantumisesta on monilta osin ankaraa vastuuta, sillä vastuu ei sinänsä edellytä tuottamusta, vaikka yleensä jotain tiettyä velvollisuutta tai normia, kuten esimerkiksi pilaamiskieltoa, tulee rikkoa, jotta vastuu voisi tulla kyseeseen. Esimerkiksi ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvollisuus ei edellytä tuottamusta. Lainsäädäntö ei kuitenkin ole tässä suhteessa julkisoikeudellisen ympäristövastuun osalta täysin koherenttia, sillä esimerkiksi eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta (383/2009) säädetyn lain mukaan toiminnanharjoittajan huolellinen toiminta johtaa lain soveltamisalaan kuuluvien ennallistamisvastuiden osalta kustannusvastuun kohtuullistamiseen, jos toiminnanharjoittaja on toiminut lupia ja päätöksiä sekä lainsäädäntöä noudattaen.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Robert Utter

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Oikeustiede:ankara vastuu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ankara vastuu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →