Oikeustiede:anarkismi

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

anarkismi

anarkismi
Definition poliittinen ajattelutapa, joka vastustaa valtiota, pakkovaltaa ja auktoriteetteja
Explanation Anarkia-termi tulee kreikan sanasta anarkos, joka merkitsee "ilman hallitsijaa", "johtajattomuutta".

Anarkismi on ennen kaikkea valtion ja sen instituutioiden vastaisuutta vaatien niiden poistamista. Mutta laajemmin anarkismin tarkoituksena on vapautuminen kaikista pakkoon perustuvista järjestelmistä ja alistussuhteista. Se vastustaa valtiollisia, yhteiskunnallisia ja uskonnollisia auktoriteetteja; poliittisia, taloudellisia ja oikeudellisia hierarkkisia valtarakenteita; eriarvoisuutta, rasismia ja seksismiä. Anarkismi ei hyväksy kapitalistista talousjärjestelmää eikä uusliberalistista ajattelutapaa. Se suhtautuu kriittisesti niin nationalismiin kuin globalisaatioon ja vaatii kaikkinaisen ihmisiin, eläimiin ja luontoon kohdistuvan riiston lakkauttamista. Anarkismi ei merkitse anarkiaa kaaoksena ja epäjärjestyksenä vaan valtion, hallinnon ja oikeusjärjestyksen korvaamista vapaaehtoisilla yhteenliittymillä. Tällaiset itsehallinnolliset hajautetut yhteisöt perustuvat vapauteen, tasa-arvoon, solidaarisuuteen ja rauhanomaiseen rinnakkaiseloon. Edustuksellisen demokratian ja parlamentarismin sijalle tulee suora demokratia, jossa kaikki osallistuvat yhdenvertaisina päätöksentekoon.

Anarkismi ei muodosta yhtä yhtenäistä yhteiskuntafilosofista oppia vaan siinä on useita eri suuntauksia. Ne ulottuvat kollektiivisesta yhteisöllisyydestä ja vallankumouksellisesta sosialismista ääri-individualismiin.
Additional Information
Kirjoittaja: Ari HirvonenReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:anarkismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:anarkismi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →