Oikeustiede:ampumarata

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

ampumarata

ampumarata
Definition sisällä tai ulkona oleva alue, joka on ampuma-aseella maaliin ampumista varten
Explanation Ulkona sijaitsevan ampumaradan toimintaan on oltava ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa, jolla säännellään ampumaradasta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. Ampumaradan perustamiseen ja ylläpitämiseen vaaditaan yleensä lisäksi ampumaratalupa (ks. 1.12.2015 alkaen voimaan tuleva ampumaratalaki 763/2015, jota on edeltänyt ampumaratojen laittamisesta ja kunnossapidosta 21.11.1915 annettu asetus), jonka myöntää Poliisihallitus.
Ampumaradoilla keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät meluun sekä maaperän ja pohja- ja pintaveden laadun heikkenemiseen. Ampumaratamelu syntyy lähinnä laukausäänestä, joka koetaan usein häiritseväksi. Ampumaradoille kertyy haulien ja luotien metallia ja puolimetallia sisältäviä jätteitä sekä haulikkoammunnassa käytettäviä kiekkoja ja niiden palasia. Hauli- ja luotijätteet muodostavat ampumaradan rakenteisiin varaston, josta rapautumisen myötä vapautuu haitallisia aineita. Ampumaradan melun haittavaikutusten syntyminen voidaan parhaiten estää oikeanlaisella suunnittelulla ja toimintojen sijoittelulla sekä ratojen suuntaamisella. Haitallisista aineista aiheutuvia vaikutuksia voidaan parhaiten estää ampumaradan sijoituspaikan valinnalla ja suunnittelemalla alueen toiminta ja rakenteet siten, etteivät aineet leviä ympäristössä. Ympäristöluvan lupamääräyksissä voidaan asettaa rajoituksia aseille ja ampuma-ajoille. Lisäksi voidaan vaatia erilaisia suojarakenteita.
Additional Information
Kirjoittaja: Arto Hietaniemi

Sources

AMPY2012, Kajander&Parri2014

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:ampumarata. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ampumarata.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →