Oikeustiede:Suomen Asianajajaliitto

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto
Definition Suomen Asianajajaliitto on asianajajalain (496/1958) 1 §:ssä tarkoitettu maan yleinen asianajajayhdistys. Kysymyksessä on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka tehtävänä on asianajajalain ja oikeusministeriön vahvistamien sääntöjen mukaisesti järjestää ja valvoa Suomen asianajajakuntaa, jotta se kykenisi asianmukaisesti täyttämään tehtävänsä osana oikeudenhoitoa. Toisena tehtävänä liitolla on asianajajien ammatillisen yhteenkuuluvaisuuden ja heidän yhteisten ammattietujensa edistäminen. Lisäksi liitto sääntöjensä mukaan seuraa oikeuskehitystä maassa sekä lausuntoja antamalla ja aloitteita tekemällä tarjoaa kokemuksensa yhteiskunnan käytettäväksi.
Explanation Suomen Asianajajaliiton keskeisiin tehtäviin kuuluu valvoa, että asianajajat täyttävät rehellisesti ja tunnollisesti heille uskotut tehtävät sekä noudattavat kaikessa toiminnassaan hyvää asianajajatapaa. Liiton hallitus hyväksyy uudet asianajajat ja tarkastaa, että kelpoisuusehdot täyttyvät. Tähän liittyy erityinen asianajajatutkinto. Jäsenten ammattitoimintaan liittyviin valvonta- ja kurinpitotoimiin liitto ryhtyy sekä omasta aloitteestaan että saamiensa ilmoitusten perusteella. Kurinpitoa varten on liiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta, johon kuuluu myös liiton ulkopuolisia jäseniä. Jäsenet valvontalautakuntaan nimittää oikeusministeriö.

Suomen Asianajajaliitossa oli vuoden 2014 alussa noin 2.000 jäsentä.

Käytetyt lähteet: Laki asianajajista 496/1958
Additional Information
Kirjoittaja: Markku Fredman

Related Concepts

Sources

YlönenM2014, FredmanM2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 17.10.2019: Oikeustiede:Suomen Asianajajaliitto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Suomen Asianajajaliitto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →