Oikeustiede:Rooma IV -asetus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Rooma IV -asetus

Rooma IV -asetus
Definition EU:n aviovarallisuuskysymyksiä koskeva sääntely tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
Explanation Rooma IV -termillä viitataan joissain yhteyksissä EU:n puitteissa tehtävään yhteistyöhön aviovarallisuuskysymysten kansainvälisen yksityisoikeuden alan sääntelystä. Komission antama ehdotus (KOM(2011) 126 lopullinen) neuvoston asetukseksi koskee tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia ja päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa. Neuvottelut hankkeesta ovat kesken vuoden 2016 kesällä. Asetusehdotus on osa EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämistä ja siviilioikeudellista yhteistyötä.

Samaan aikaan aviovarallisuussuhteita koskevan ehdotuksen kanssa komissio antoi ehdotuksen neuvoston asetukseksi rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisista asioista (KOM(2011) 127 lopullinen). Ehdotus kattaa vastaavat kysymykset eli tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan lain ja päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon. Myös tämän ehdotuksen neuvottelut ovat kesken (kesällä 2016). Rooma IV -termi ei ole yhtä vakiintunut kuin Rooma I, Rooma II ja Rooma III -termit. Termiä ei esimerkiksi käytetä komission sivustolla tai tämän ehdotuksessa toisin kuin muita edellä mainittuja termejä.

Käytetyt lähteet: http://eur-lex.europa.eu/
Additional Information
Kirjoittaja: Tia Möller

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.8.2020: Oikeustiede:Rooma IV -asetus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Rooma IV -asetus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →