Oikeustiede:Euroopan yhteisö(t)

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Euroopan yhteisö(t)

Euroopan yhteisö(t)
Määritelmä Euroopan yhteisöillä viitataan yleisesti Euroopan hiili- ja teräsyhteisöllä (EHTY) käynnistettyyn prosessiin, joka johti laajempaan taloudelliseen ja poliittiseen yhteistyöhön alkujaan kuuden eurooppalaisen perustajajäsenvaltion välillä vuodesta 1951 alkaen.
Selite Euroopan yhteisöjen kaksi muuta kansainvälistä organisaatiota perustettiin Euroopan talousyhteisön (ETY) ja Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimusten allekirjoituksin Roomassa 25. maaliskuuta 1957. Nämä kolme kansainvälistä organisaatiota sulautettiin yhteen vuonna 1967 voimaantulleella sulautumissopimuksella, jolla ne yhdistettiin Euroopan yhteisöiksi. Yksikkömuotoiseen Euroopan yhteisöön ryhdyttiin yleisesti viittaamaan Euroopan unionin sopimuksen eli niin kutsutun Maastrichtin sopimuksen voimaantulon yhteydessä vuonna 1993. Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksia on muutettu useasti erityisesti uusien jäsenvaltioiden liittymisen, toimielinmuutosten ja syvemmän taloudellisen ja poliittisen integraation myötä. Esimerkiksi yhteisöjen toimielinrakennetta muutettiin vuonna 1967 voimaantulleella sulautumissopimuksella, jolla Euroopan yhteisöille perustettiin yhteinen neuvosto ja yhteinen komissio. Euroopan yhteisöjä koskevan sulautumissopimus puolestaan korvattiin Amsterdamin sopimuksella, joka allekirjoitettiin 1997 ja joka tuli voimaan 1999. Euroopan yhteisöjen sulautumissopimuksen sopimusten konsolidoidut versiot ovat Amsterdamin sopimuksen liitteenä. Perustamissopimukset muodostivat nykymuotoisen Euroopan unionin ja yhdessä sitä koskevien niin kutsutun primaarioikeuden muutoksineen ja täydennyksineen Lissabonin sopimuksen voimaantuloon saakka vuonna 2009. Lissabonin sopimuksen myötä EU:sta tuli oikeushenkilö tarkoittaen ennen kaikkea sitä, että EU pystyi ottamaan vastattavakseen Euroopan yhteisöjen oikeuksia ja velvollisuuksia.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Antti Salonen

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Dashwood&al2011, RaitioJ2013

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:Euroopan yhteisö(t). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Euroopan yhteisö(t).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →