Oikeustiede:Euroopan unionin perusoikeuskirja (eurooppaoikeus)

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Euroopan unionin perusoikeuskirja (eurooppaoikeus) | perusoikeuskirja

Euroopan unionin perusoikeuskirja (eurooppaoikeus)
perusoikeuskirja
Definition asiakirja, johon on koottu Euroopan unionin tasolla pätevät perusoikeudet, jotka koskevat EU:n kansalaisten ja EU:n alueella asuvien henkilöiden yksilö- ja kansalaisoikeuksia sekä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia ja jolla vahvistetaan ne osaksi EU:n oikeutta
Explanation EU:n perusoikeuskirja pyrki kokoamaan yhteen asiakirjaan unionin kansalaisuuteen, Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen sisältyvät perusoikeudet, jotka Euroopan unionin tuomioistuin on oikeuskäytännössään vahvistanut. Parantamalla perusoikeuksien näkyvyyttä ja niitä selkeyttämällä perusoikeuskirja lisää oikeusvarmuutta EU:ssa.

Perusoikeuskirjaan sisältyy johdanto ja 54 artiklaa, jotka on jaoteltu seitsemäksi luvuksi käsittäen ihmisarvoon, vapauksiin, tasa-arvoon, yhteisvastuuseen, unionin kansalaisten oikeuksiin ja lainkäyttöön liittyvät perusoikeudet.

Perusoikeuskirjan valmistelu aloitettiin joulukuussa 1999 erillisessä valmistelukunnassa ja se hyväksyttiin Eurooppa-neuvostossa Nizzan kokouksen yhteydessä poliittisena julkilausumana, ei oikeudellisesti velvoittavana sopimuksena. Joulukuussa 2009 voimaan tulleella Lissabonin sopimuksella perusoikeuskirjasta tehtiin perussopimusten kanssa samanarvoinen oikeudellisesti velvoittava asiakirja. Tätä tarkoitusta varten perusoikeuskirjaa tarkistettiin ja siitä annettiin toinen julistus joulukuussa 2007. Lissabonin sopimus sisältää perusoikeuskirjan lähes sellaisenaan, ja sopimuksen voimaantulo teki perusoikeuskirjan oikeudellisesti sitovaksi.

Lissabonin sopimus on vahvistanut perustamissopimuksissa perusoikeuskirjan sitovuuden. Näin ollen perusoikeuskirjalle annetaan EU:sta tehdyn sopimuksen 6 artiklassa sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksille. Perusoikeuskirjasta on siis muodostunut EU:n primaarioikeuden lähde.

Perusoikeuskirjaa sovelletaan Euroopan unionin toimielimiin, minkä lisäksi perusoikeuskirjan määräykset velvoittavat myös jäsenvaltioita silloin, kun kyse on unionin oikeuden soveltamisesta kansallisella tasolla.
Additional Information
Kirjoittaja: Sonya Walkila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:Euroopan unionin perusoikeuskirja (eurooppaoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Euroopan unionin perusoikeuskirja (eurooppaoikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg