Oikeustiede:Euroopan unionin lainsäädäntömenettely

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Euroopan unionin lainsäädäntömenettely

Euroopan unionin lainsäädäntömenettely
Definition Euroopan unionin perussopimusten sisältämä sitova säännöstö siitä, miten unionin lakiasäätävät toimielimet Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti käsittelevät Euroopan komission antamia lainsäädäntöehdotuksia ja tekevät päätöksiä
Explanation Euroopan unionissa lainsäädäntö eli asetukset, direktiivit ja päätökset hyväksytään useimmiten tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, josta on määräykset EU:n toiminnasta annetun sopimuksen 294 artiklassa. Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti ja neuvosto toimivat yhdessä unionin lainsäätäjinä. Komissiolla on lähestulkoon yksinomainen aloiteoikeus, johon kuuluu myös oikeus muuttaa tai peruuttaa antamansa ehdotus. Kansalliset parlamentit osallistuvat ylikansallisen tason lainsäätämiseen suoraan siten, että ne valvovat toissijaisuusperiaatteen noudattamista.

Tavallinen lainsäätämisjärjestys sisältää useita peräkkäisiä vaiheita, mutta nykyisin valtaosa EU:n lainsäädännöstä hyväksytään jo suoraan ensimmäisessä käsittelyssä. Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen lisäksi unionissa on käytössä erityisiä lainsäätämisjärjestyksiä, joista määrätään EUT-sopimuksen 289 artiklan 2 kohdassa.

Euroopan unionin toimielimet voivat hyväksyä sitovia oikeussääntöjä vain niissä kysymyksissä, joissa unioni on toimivaltainen. Jokaiselle EU-säädökselle on yksilöidysti esitettävä toimivaltaperuste, ns. oikeusperusta, unionin perussopimuksissa. Valittu oikeusperusta ratkaisee, mitä lainsäädäntömenettelyä noudatetaan.
Additional Information
Kirjoittaja: Anna Hyvärinen

Related Concepts

Sources

HyvärinenA2015

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.6.2020: Oikeustiede:Euroopan unionin lainsäädäntömenettely. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Euroopan unionin lainsäädäntömenettely.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →