Oikeustiede:Euroopan unionin energiaoikeus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Euroopan unionin energiaoikeus

Euroopan unionin energiaoikeus
Määritelmä Euroopan unionin oikeuslähteisiin, sääntelyyn ja energiapolitiikkaan perustuva energiaoikeus, johon kuuluvat keskeisesti energiaa koskeva sektorikohtainen sääntely, Euroopan unionin primäärisääntely ja toimivaltakysymykset, sisämarkkinaoikeus, unionin kilpailuoikeus, ympäristöoikeudelliset kysymykset sekä merkittävänä lähteinä ja ohjausinstrumentteina Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisut sekä komission päätökset.
Selite Euroopan unionin energiaoikeudellisen sääntelyn historia on yhtä pitkä kuin unionin itsensäkin, sillä kaksi kolmesta yhteisön alkuperäisestä sopimuksesta koskee energiaa (hiili- ja teräsyhteisöä sekä atomienergiaa koskevat sopimukset). Lisäksi muu EU:n sääntely, kuten sisämarkkinaoikeus ja monopolisääntely sekä kilpailuoikeus on teoriassa ollut alusta lähtien sovellettavissa myös energiasektorilla.

Vaikka energiaan ja erityisesti energiaturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä on perinteisesti pidetty tiukasti kansallisen suvereniteettiin kuuluvina asioita, nykyään energia kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti jaetun toimivallan alueelle. Jaetun toimivallan alueilla sekä EU että jäsenvaltiot saavat antaa säädöksiä siten, että jäsenvaltiot voivat käyttää toimivaltaansa asiassa vain siltä osin kuin unioni ei ole käyttänyt omaansa. Tästä huolimatta jäsenvaltioilla säilyy oikeus päättää energiahuollon yleisestä rakenteesta ja valita itsenäisesti eri energialähteiden välillä.

Euroopan unionin energiapolitiikan keskeisiä tavoitteita on energiamarkkinoiden toimivuuden ja energiaturvallisuuden varmistaminen, energiatehokkuuden ja -säästön edistäminen, uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen sekä energiaverkkojen yhteenliittäminen. Lisäksi energiakysymykset suhteessa kolmansiin valtioihin ovat keskeisessä asemassa.

Euroopan unionin energiaoikeuden merkittävimpiä oikeuslähteitä ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen relevantit artiklat, sektorikohtainen sääntely ja Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisut sekä komission päätökset.
Lisätiedot
Kirjoittajat: Kaisa Huhta ja Kim Talus

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

JohnstonBlock2013, TalusK2013(toim.)

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Oikeustiede:Euroopan unionin energiaoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Euroopan unionin energiaoikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg