Oikeustiede:Euroopan tietosuojavaltuutettu

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Euroopan tietosuojavaltuutettu
Määritelmä riippumaton valvontaviranomainen, jonka tehtävänä on valvoa, että unionin toimielimet ja muut elimet noudattavat henkilötietojen käsittelyssä asiaa koskevia unionin oikeuden säännöksiä.
Selite Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on varmistaa, että henkilötietojen käsittelyssä kunnioitetaan asianomaisen henkilön oikeutta yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan, jotka on vahvistettu perusoikeuksina Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Valtuutettu muun muassa antaa ohjeita henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä seikoista unionin toimielimille ja muille elimille ja tarkastaa eräissä tapauksissa ennakolta sellaisen henkilötietojen käsittelyn, joihin arvioidaan liittyvän erityisiä ongelmia. Euroopan tietosuojavaltuutettu toimii yhteistyössä unionin toimielinten ja muiden elinten tietosuojavaltuutettujen kanssa. Euroopan tietosuojavaltuutetun valvontavalta koskee henkilötietojen käsittelyyn unionin toimielimissä ja muissa elimissä. Valvontavalta ei sen sijaan ulotu kansalliseen lainsäädäntöön perustuvaan henkilötietojen käsittelyyn.

Euroopan tietosuojavaltuutettu tutkii lisäksi sekä omasta aloitteestaan että hänelle toimitettujen kanteluiden perusteella henkilötietojen käsittelyä unionin toimielimissä ja muissa elimissä. Jos tietosuojavaltuutetun tutkimuksissa ilmenee epäkohtia, hän voi esimerkiksi antaa toimielimelle tai muulle elimelle huomautuksen tai varoituksen ja määrätä laittomasti käsiteltyjen henkilötietojen korjaamisesta, poistamisesta tai hävittämisestä. Tietosuojavaltuutettu antaa vuosittain toiminnastaan kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan tietosuojavaltuutetun virka perustettiin vuonna 2001. Euroopan parlamentti ja neuvosto nimittävät tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun viiden vuoden toimikaudeksi.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Elina Paunio

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.03.2019: Oikeustiede:Euroopan tietosuojavaltuutettu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Euroopan tietosuojavaltuutettu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg