Oikeustiede:Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM)

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi | ERVM

Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi
ERVM
Definition ensimmäinen euroalueen vakauttamistoimista, jonka osallisina ovat kaikki EU:n jäsenvaltiot, sillä lainojen ja luotonantojen vakuutena käytetään EU:n budjettia
Explanation Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin (engl. European Financial Stabilisation Mechanism) tavoitteena on avustaa Euroopan unionin jäsenvaltioita, jotka ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin. Mekanismin käyttöönotto tapahtui Euroopan unionin sekä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) yhteisen tuen puitteissa.

Keskeisin toimija Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin osalta on Euroopan unionin komissio. Komissio neuvottelee unionin puolesta EU:n budjettia vakuutena käyttäen pääomamarkkinoilta tai rahoituslaitoksista otettavista lainoista tai luotonannoista enintään 60 miljardiin euroon saakka. Komissio myös toteuttaa Euroopan keskuspankin kanssa tarvittavat lainojen hallinnointijärjestelyt. Tämän jälkeen komissio edelleen lainaa varat sille jäsenvaltiolle, joka niitä tarvitsee. Etuna järjestelystä on se, ettei siitä aiheudu velanhoitoon liittyviä kustannuksia unionille: lainan saanut jäsenvaltio maksaa korot sekä lainan pääoman komission kautta takaisin.

Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi voidaan käynnistää vasta sen jälkeen, kun talousvaikeuksissa oleva jäsenvaltio on tehnyt virallisen anomuksen rahoitusavustuksesta. Tämän jälkeen jäsenvaltio neuvottelee rahoitustarpeiden arvioinnista komission kanssa, joka toimii yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa. Jäsenvaltion on esitettävä komissiolle sekä talous- ja rahoituskomitealle luonnos talous- ja rahoitussopeutusohjelmastaan. Lopullisen päätöksen taloudellisen avun myöntämisestä tekee Euroopan unionin neuvosto määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

Jäsenvaltiolle myönnetty laina maksetaan yleensä erissä ja komissio on toimivaltainen tarkastamaan säännöllisin väliajoin, että lainan saavan jäsenvaltion talouspolitiikka vastaa aiemmin sovittua sopeutusohjelmaa sekä muita sovittuja ehtoja.

Euroopan rahoituksenvakausmekanismi oli ensimmäinen unionin vakauttamistoimista ja sen on kuvattu olevan ns. hätärahoitusohjelma. Koska lainojen ja luotonantojen vakuutena käytetään EU:n budjettia, kaikki Euroopan unionin 28 jäsenvaltiota ovat osallisina Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin kriisijäsenvaltioille myöntämissä lainoissa. Mekanismi ei täten rajoitu ainoastaan ns. euromaihin (vrt. Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV) ja Euroopan pysyvä vakautusmekanismi).

Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi on käynnistetty Irlannin sekä Portugalin osalta yhteensä 48,5 miljardin euron arvosta.

Lähteet:

Neuvoston asetus (EU) 407/2010 Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta, EUVL, N:o L 118, 12.5.2010, s. 1EUVL, N:o L 118, 12.5.2010, s. 1, Euroopan unionin komissio: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/ (21.10.2013)
Additional Information
Kirjoittajat: Sirja-Leena Penttinen ja Kim Talus

Equivalents

European Financial Stabilisation Mechanism (luo nimityssivu)englanti

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 17.11.2019: Oikeustiede:Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg