Oikeustiede:EUn sekundaarinormit

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

EU:n sekundaarinormit
johdettu oikeus

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
EU:n sekundaarinormit
Definition sekundaarinormit ovat EU:n toimielinten perussopimusten nojalla antamia velvoittavia säädöksiä
Explanation EU-oikeutta ja sen oikeuslähteitä voidaan systematisoida usealla eri tavalla. Yksi jako voidaan tehdä primaari- ja sekundaarioikeuteen. Edelliseen kuuluvat EU:n perussopimukset sekä EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössään muotoilemat yleiset oikeusperiaatteet. Säädökset, joita EU:n toimielimet antavat perussopimusten nojalla, muodostavat jälkimmäisen kategorian, eli sekundaarioikeuden. Sekundaarinormeja ovat perussopimuksen SEUT 288 artiklassa mainitut asetukset, direktiivit ja päätökset. Lisäksi sekundaarioikeuteen kuuluu muita säädöksiä, joita ei nimenomaisesti mainita perussopimuksen SEUT 288 artiklassa. Tällaisia ovat esimerkiksi toimielinten väliset sopimukset.

Sekundaarioikeudessa on siis kyse sellaisesta oikeudesta, joka syntyy EU:n toimielinten sääntelytoiminnan tuloksena. Sekundaarinormeja voidaan antaa sekä lainsäätämisjärjestyksessä että alemman tasoisina säädöksinä. Jälkimmäisiin kuuluvat delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset, ja niitä antavat komissio ja joissain tapauksissa myös neuvosto perussopimuksen SEUT 290 ja 291 artiklojen nojalla. Sitovien säädösten lisäksi toimielimet voivat hyväksyä SEUT 288 artiklassa mainittuja suosituksia ja lausuntoja. Suosituksilla ja lausunnoilla ei oikeudellista sitovuutta, ja ne muodostavat nk. soft law -oikeuslähteen. Toimielimet voivat antaa myös muita soft law -instrumentteja. Tällaisia ovat esimerkiksi valkoiset ja vihreät kirjat, tiedonannot ja julistukset.

Sekundaarinormeja on tulkittava yhteensopivasti primaarioikeuden, eli ennen muuta EU:n perussopimusten kanssa. Jos sekundaarinormi on ristiriidassa primaarioikeuden kanssa, EU-tuomioistuin voi julistaa sen pätemättömäksi ennakkoratkaisu- tai kumoamiskannemenettelyssä.
Additional Information
Kirjoittaja: Emilia Korkea-aho

Related Concepts

Sources

Barnard&Peers(toim.)2014, OjanenT2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:EUn sekundaarinormit. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:EUn sekundaarinormit.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →