Oikeustiede:EU-oikeuden yleiset oikeusperiaatteet

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

EU-oikeuden yleiset oikeusperiaatteet

EU-oikeuden yleiset oikeusperiaatteet
Definition EU-oikeuden yleiset oikeusperiaatteet ovat kirjoittamattomia oikeuslähteitä, jotka perustuvat unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön.
Explanation EU-oikeuden yleisiä oikeusperiaatteita ei ole käsitteenä määritelty EU:n kirjoitetussa oikeudessa. Termi "periaate" on Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä viitannut säännökseen, jolla on perustavaa laatua oleva merkitys EU-oikeuden järjestelmässä. Yleiset oikeusperiaatteet ovatkin yleisesti kirjoittamatonta oikeutta, jota Euroopan unionin tuomioistuin on hyödyntänyt oikeuskäytännössään. Ne ovat EU-oikeuteen sisältyviä keskeisiä arvoja tai tavoitteita, joiden ansiosta tuomioistuin on voinut ottaa käyttöön sääntöjä eri aloilla, joista ei välttämättä ole määräyksiä perustamissopimuksissa. Tämä koskee esimerkiksi vastuuta, joka EU:lla on sopimussuhteiden ulkopuolella.

Tällaiset yleiset oikeussäännöt voivat perustua jäsenvaltioiden yhteiselle valtiosääntöperinteelle tai lainsäädännölle. Euroopan unionin tuomioistuin on omaksunut tiettyjä kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmille yhteisiä yleisperiaatteita, jotka ovat sopusoinnussa Euroopan unionin tavoitteiden kanssa. Tällaisia periaatteita ovat esimerkiksi oikeusvarmuus ja luottamuksensuoja, jotka suojelevat yksilöä ennalta arvaamattomilta lainsäädännön muutoksilta. EU:n perus- ja ihmisoikeudet ovat myös osa EU-oikeuden yleisiä oikeusperiaatteita.

EU-oikeuden yleisiksi oikeusperiaatteiksi luetaan myös yksinomaan EU-oikeudelle ja unionin oikeusjärjestelmälle ominaiset ja tyypilliset oikeusperiaatteet. Tällaisia ovat esimerkiksi EU-oikeuden etusijaperiaate, välittömän vaikutuksen periaate, jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun ja toimielinten välisen tasapainon periaatteet.

Yleisillä oikeusperiaatteilla on monia tehtäviä EU:n oikeusjärjestelmässä. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi apuna EU:n primaari- ja sekundaarinormien tulkinnassa, poistamaan oikeus- ja tulkinta-aukkoja ja kanneperusteena.
Additional Information
Kirjoittaja: Sonya Walkila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.06.2019: Oikeustiede:EU-oikeuden yleiset oikeusperiaatteet. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:EU-oikeuden yleiset oikeusperiaatteet.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg