Oikeustiede:EU-oikeuden kansallinen valvonta

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

EU-oikeuden kansallinen valvonta

EU-oikeuden kansallinen valvonta
Definition Perustuslaissa ei ole erillistä järjestelmää sen valvomiseksi, että eduskuntalakeihin tai asetuksiin ei sisälly eurooppaoikeuden vastaisia sääntelyjä. Valvonta pohjautuu EU:n perussopimuksiin siten, että valtioneuvostojohtoisessa päätöksenteossa (PeL 93.2 §) säädösvalmisteluvaiheessa huolehditaan siitä, että säädökset vastaavat sisällöltään EU-oikeuden vaatimuksia ja tuomioistuimet pyytävät tarvittaessa Euroopan tuomioistuimelta ennakkoratkaisun (ennakkoratkaisujärjestelmä) siitä, miten EU-oikeutta on esillä olevaan oikeustapaukseen sovellettava.
Explanation Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle säädetty toimivalta antaa lausunto esillä olevan asian perustuslainmukaisuudesta ja siitä, että asia on ihmisoikeussäännösten mukainen ei säännöksen sanamuodon (PeL 74 §) eikä perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön valossa koske hallituksen esityksessä olevien lakiehdotusten suhdetta EU-oikeuteen.

Perustuslakivaliokunta saattaa kylläkin ns. EU-asioissa antaa suurelle valiokunnalle valtioneuvoston U-, UTP- ja E-asiakirjojen yhteydessä lausunnon, jossa suunnitelmaa uuden EU-säädöksen antamisesta arvioidaan suhteessa Suomen valtiosääntöön ja myös EU-oikeuteen.

PeL 106 §:ssä säädetty tuomioistuinten toimivalta jättää lain säännös soveltamatta sen ollessa ristiriidassa perustuslain kanssa (perustuslain etusija), ei koske EU-oikeutta.

EU-oikeuden edellyttäessä kansallisen lain tai asetuksen säätämistä tai muuttamista (mm. direktiivin täytäntöönpano l. implementointi), säädösvalta asetuksen tasossa kuuluu EU:n päätöksen kansallisena täytäntöönpanona valtioneuvostolle. Hallitus antaa lainsäädäntöesityksen eduskunnalle silloin, kun implementointi edellyttää eduskuntalain tasoista säädöstä.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.06.2019: Oikeustiede:EU-oikeuden kansallinen valvonta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:EU-oikeuden kansallinen valvonta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg