uttryck

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

expression (Language_Technology) Luonnollisen kielen sanoista koostuvayhdistelmä, jolla on jokin mielekäs tarkoite tai käyttö. Esim. "ajanilmaukset". Vrt. formaalien järjestelmien lauseke ja lauseopillinen luonnollisenkielen lauseke
Lue koko artikkeli

expression-formal (Language_Technology) Formaalin järjestelmän alkioiden tai niiden yhdistelmienmuodostama tiettyjen sääntöjen mukaan muodostettu kokonaisuus.Esim. säännöllinen lauseke,aritmeettinen lauseke. Vrt luonnollisen kielen ilmaus ja fraasi eli lauseke.
Lue koko artikkeli

ilmaisu (Estetiikka) subjektiivisen tunteen, kokemuksen tai näkökulman esittäminen taideteoksessa
Lue koko artikkeli

uttryck (Språkvetenskap) Lue koko artikkeli

Tarkastele kieliopillista koodausta nuolialas
Kieli
Sanaluokka
Termityyppi
Johdostyyppi
Suku
Alkuperä

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.05.2020: Nimitys:uttryck. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:uttryck.)