proposition

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

arvostelma (Filosofia)
1. lauseen psykologinen vastine, mielessä tapahtuva subjektin ja predikaatin yhdistäminen
2. edellisen ääneen lausuttu vastine eli väite
Lue koko artikkeli

clause (Language_Technology) Toisiinsa liittyvistäsananmuodoista koostuva yksikkö, jossa tyypillisesti on yksifiniittiverbi (eli predikaatti) ja siihen mahdollisesti liittyviänominaalisia jäseniä.
Lue koko artikkeli

propositio (Kirjallisuudentutkimus) väite, esitys; myös teoksen alussa tai alkupuolella oleva jakso, jossa kertoja määrittelee teemansa tai tavoitteensa ja johdattelee teoksen keskeiseen sisaltöön
Lue koko artikkeli

propositio (Filosofia) lauseen tai muun merkin ilmaisema sisältö tai merkitys siten, että joko lauseella tai propositiolla voidaan ajatella olevan totuusarvo
Lue koko artikkeli

propositio (Kielitiede) lauseen merkityssisältö eli se mitä lause sanoo maailmasta
Lue koko artikkeli

proposition (Språkvetenskap) Lue koko artikkeli

propositios (Terminologiako_bankos) Lue koko artikkeli

Tarkastele kieliopillista koodausta nuolialas
Kieli
Sanaluokka
Termityyppi
Johdostyyppi
Suku
Alkuperä

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 30.10.2020: Nimitys:proposition. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:proposition.)