Lemma

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

lemma (Language_Technology) Lemma on yhteen kuuluvien sananmuotojen otsikkona käytetty sana. Lemma on usein sen hakusanan perusmuoto, jonka taivutusmuodosta on kyse. Yhteenkuuluvuus voi olla väljempääkin kuin se, että sananmuodot ovat saman lekseemin taivutusmuotoja.
Lue koko artikkeli

lemma(1) (Tekstuaalitieteet) Tieteellisten editioiden apparaateissa käytetty editoidun tekstin sitaatti, joka yhdessä sijaintiviitteiden kanssa osoittaa, mihin tekstikohtaan jokin variantti tai kommentti liittyy. Lemma voidaan erottaa variantista tai kommentista graafisella korostuksella ja/tai erotinmerkillä. Esimerkiksi seuraavassa viitteessä lemma kertoisi, että muutos koskee sivun 13 rivillä 5 olevaa sanaa "kylpösi":


s. 13 r. 5 ''kylpösi''] kylpöi

Lue koko artikkeli

lemma(2) (Tekstuaalitieteet) Kielitieteessä lemma tarkoittaa sanan perusmuotoa ja lemmaaminen sanojen muuttamista perusmuotoon.
Lue koko artikkeli

Tarkastele kieliopillista koodausta nuolialas
Kieli
Sanaluokka
Termityyppi
Johdostyyppi
Suku
Alkuperä

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.08.2020: Nimitys:Lemma. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:Lemma.)