Nimitys:satama

Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
satama

satama (Ympäristötieteet) Lue koko artikkeli

satama (Oikeustiede) Yleiskäsitteenä satamalla tarkoitetaan vesialueen läheisyyteen sijoitettua toimintakokonaisuutta esimerkiksi alusten lastaamista, huoltoa ja purkamista varten. Merenkulun ympäristönsuojelulain ([http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091672 1672/2009]) 2 §:n mukaisesti satamalla tarkoitetaan paikkaa tai maantieteellistä aluetta, joka on varustettu niin, että se voi pääasiallisesti ottaa vastaan aluksia, mukaan lukien kalastusalukset ja huviveneet. Satamaa voidaan pitää myös eräänä vesilain mukaisena hanketyyppinä, johon kuuluu useita yksittäisiä vesilain mukaisia vesirakentamistoimenpiteitä.
Lue koko artikkeli

Tarkastele kieliopillista koodausta nuolialas
Kielisuomi
Sanaluokkasubstantiivi
Termityyppiyhdistämätön
Johdostyyppi
Suku
Alkuperä

Lähdeviittaus tähän sivuun:

Tieteen termipankki 16.10.2018: Nimitys:satama. (Tarkka osoite: http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:satama.)