LakiAvoimestaYhtiöstä

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä. Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1988/19880389. Viitattu 2.11.2011.