HakulinenA1970

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Hakulinen, Auli 1970: Negaatiosta ja lauseiden välisistä suhteista. – Transformaatioita. Turun yliopiston fonetiikan laitoksen julkaisuja 7, s. 22–40.