FSÄP2006

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Fonetiikan ja suomen äänneopin perusteet 2006. Kari Suomi, Juhani Toivanen & Riikka Ylitalo. Helsinki: Gaudeamus, Tammer-Paino.