EC2007

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Euroopan komissio, uusi ohjelmakausi 2007-2013, valmisteluasiakirja 4 Suuntaviivat kustannus-hyötyanalyysin tekemistä varten, saatavilla <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_fi.pdf>; The Economist. Saatavilla: <http://www.economist.com/economics-a-to-z/c#node-21529774>. Viitattu 30.5.2017.