ArvidssonN2011

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

ARVIDSSON, NIKLAS: Aktieägaravtal. Särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar. Thomson Reuters 2011.