AnderssonE1994

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Andersson, Erik (1993) Grammatik från grunden. En koncentrerad svensk satslära. Uppsala: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB. Andra upplagan 1994. (Tredje tryckningen 1999.)