Kirjallisuudentutkimus:performatiivi

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

performatiivi

performatiivi
Definition performatiivi on tekstimuotoinen ja lukijavaikutuksiin pyrkivä narratiivinen akti, joka ei pelkästään kuvaa tiettyä asiaa, vaan toteuttaa lausumansa esittämisen, tapahtumisen tai toteutumisen
Explanation Performatiivit ovat J.L.Austinin (1962) alkuperäisessä puheaktiteoriassa akteja, jotka suorittavat tai aikaansaavat (perform) jotakin vastaanottajissaan tai tilanteessaan. Austin ei itse soveltanut niitä kirjoitettuun kieleen, koska piti tekstiä parasiittisena puhuttuun kieleen nähden.

Jälkiklassiseen narratologiaan nojaavassa kirjallisuudentutkimuksessa performatiiveiksi (performative) tai performatiivisiksi ilmaisuiksi (performative utterance) käsitetään nyt Austinin puheaktiverbien lisäksi myös kirjoitettu dialogi, eripituiset tekstijaksot sekä kokonaiset kirjalliset teokset. Austinilta nimensä saaneena, mutta nyt alkuperäistä käyttöaluettaan laajempina ne jakautuvat kolmeen alaryhmään:

1.lokutiiviset aktit (locutionary acts), joilla todetaan, kuvataan, raportoidaan tai ilmaistaan asiantiloja; 2. illokutiiviset aktit (illocutionary acts), joiden ilmaisuvoimalla (illocutionary force) pyritään vaikuttamaan diskursiivisiin tilanteisiin ja vastaanottajiin; 3. perlokutiiviset aktit (perlocutionary acts), jotka vaikuttavat lukijoihin (mm. retoriset vaikutukset, lukijareaktiot, esittäjä/yleisö-suhde)

Puheaktien soveltamista kirjalliseen kontekstiin ovat kehittäneet muun muassa Marie Louise Pratt (1977), Sandy Petrey (1990), J. Hillis Miller (2001), Jacques Derrida (1972/1988) sekä Judith Butler (1997). Jälkiklassisista narratologeista esimerkiksi James Phelan (kertomuksen retoriikka) ja David Herman (kognitiivinen narratologia) pitävät kirjoitettuja tekstejä kommunikatiivisina ja retorisina narratiivisina akteina ja siten kirjallisuudentutkimuksen piiriin kuuluvina ilmaisukeinoina.

Todellisuutta ja identiteettejä luovana toimintana performatiivit toimivat a)tekstin luomassa tarinamaailmassa sen sisältäminä dialogeina, metafiktiivisinä rakenteina tai itserefleksiivisinä sanoilla tekemisinä (textual acts in narratives, tai b) teosten ulkopuolisessa todellisuudessa aktivoimalla ja osallistamalla lukijansa esittämiensä asioiden ja merkitysten pohtimiseen tai muuhun reagointiin (textual acts of narratives)
Additional Information Käsitteen määrittely on yhä kesken ja käyttö kirjavaa taiteentutkimuksen ja muiden tieteenalojen eri sektoreilla.

Equivalents

narrative performativeenglanti
performativeenglanti

Related Concepts

Sources

AustinJ.L.1962, SearleJR1979, MadisonS&HameraJ2006, LoxleyJ2007, BehschnittW2007, LarsenSE 2010, KTK2013, BernsU2014

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 16.07.2019: Kirjallisuudentutkimus:performatiivi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:performatiivi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →