Kirjallisuudentutkimus:narratiivinen akti

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

narratiivinen akti

narratiivinen akti
Definition sanoilla tekemistä ja aikaansaamista, joka pohjautuu tekijänsä kompetenssiin ja tavoitteelliseen suorittamiseen taiteenlajinsa ilmaisukeinoin
Explanation Narratiivinen akti on kielitieteen puheakteista nykyisen jälkiklassisen narratologian piiriin laajentunut performatiivinen ilmaisuakti, joka toteutuu joko kirjoitettuna (kirjallisuus) ja/tai kehollisesti (esitystaiteet).

Narratiiviset aktit jakautuvat taustateoreettisen lähtökohtiensa eli kieli- ja kirjallisuustieteen sekä teatteri/esitystaiteiden pohjalta kahteen pääryhmään: 1. performatiivit: tekstien osia, tekstikokonaisuuksia tai kirjallisia teoksia edustuksellisina representaationa ja ei-kehollisina performanssin imitaationa ja illuusioina. 2. performanssit: kehollisia, esitystaiteellisia, yleisön läsnäollessa tai mediavälitteisesti toteutuvia presentaatioita; kirjallisuudessa myös fyysistä ja aistillista kokemuksellisuutta vahvasti korostavaa performatiivisen kirjoittamisen tuottamaa tekstiä.

Narratiivisten aktien performatiivisuutta arvioidaan J.L.Austinin alkuperäisten puheaktien tavoin onnistunut/epäonnistunut (felicitous/unfelicitous) -tasolla, eikä tosi/epätosi -lähtökohdista, sekä niiden tavoitteiden ja luonteen mukaisesti:

a) illokutiiviset aktit (illocutionary acts), joiden ilmaisuvoimalla (illocutionary force) pyritään vaikuttamaan diskursiiviseen tilanteeseen ja vastaanottajiin.

b) perlokutiiviset aktit (perlocutionary acts), jotka saavat aikaan muutoksia vastaanottajissaan (mm. retoriset vaikutukset, lukijareaktiot, esittäjä/yleisö-suhde).

Equivalents

textual actenglanti
narrative actenglanti

Related Concepts

Sources

AustinJL1962, RojolaL&LaitinenL1998, CarlsonM2004, LoxleyJ2007, BregerC 2012, KTK2013, BernsU2014

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 16.07.2019: Kirjallisuudentutkimus:narratiivinen akti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:narratiivinen akti.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →