Kirjallisuudentutkimus:narratiivinen akti

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

narratiivinen akti

narratiivinen akti
Määritelmä sanoilla tekemistä ja aikaansaamista, joka pohjautuu tekijänsä kompetenssiin ja tavoitteelliseen suorittamiseen taiteenlajinsa ilmaisukeinoin
Selite Narratiivinen akti on kielitieteen puheakteista nykyisen jälkiklassisen narratologian piiriin laajentunut performatiivinen ilmaisuakti, joka toteutuu joko kirjoitettuna (kirjallisuus) ja/tai kehollisesti (esitystaiteet).

Narratiiviset aktit jakautuvat taustateoreettisen lähtökohtiensa eli kieli- ja kirjallisuustieteen sekä teatteri/esitystaiteiden pohjalta kahteen pääryhmään: 1. performatiivit: tekstien osia, tekstikokonaisuuksia tai kirjallisia teoksia edustuksellisina representaationa ja ei-kehollisina performanssin imitaationa ja illuusioina. 2. performanssit: kehollisia, esitystaiteellisia, yleisön läsnäollessa tai mediavälitteisesti toteutuvia presentaatioita; kirjallisuudessa myös fyysistä ja aistillista kokemuksellisuutta vahvasti korostavaa performatiivisen kirjoittamisen tuottamaa tekstiä.

Narratiivisten aktien performatiivisuutta arvioidaan J.L.Austinin alkuperäisten puheaktien tavoin onnistunut/epäonnistunut (felicitous/unfelicitous) -tasolla, eikä tosi/epätosi -lähtökohdista, sekä niiden tavoitteiden ja luonteen mukaisesti:

a) illokutiiviset aktit (illocutionary acts), joiden ilmaisuvoimalla (illocutionary force) pyritään vaikuttamaan diskursiiviseen tilanteeseen ja vastaanottajiin.

b) perlokutiiviset aktit (perlocutionary acts), jotka saavat aikaan muutoksia vastaanottajissaan (mm. retoriset vaikutukset, lukijareaktiot, esittäjä/yleisö-suhde).

Vieraskieliset vastineet

textual actenglanti
narrative actenglanti

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

AustinJL1962, RojolaL&LaitinenL1998, CarlsonM2004, LoxleyJ2007, BregerC 2012, KTK2013, BernsU2014

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.02.2019: Kirjallisuudentutkimus:narratiivinen akti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:narratiivinen akti.)