Kirjallisuudentutkimus:kokemuksellisuus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kokemuksellisuus

kokemuksellisuus
Definition subjektin kokemuksen antama leima tapahtumassa, kertomuksessa, tekstissä
Explanation Monika Fludernikin mukaan kertova teksti on kokemuksellinen, jos siinä käytetään ruumiillisuuteen palautuvia skeemoja, tuodaan esiin subjekti puhuvana tai tiedostavana tai tapahtumien emotionaalinen merkitys tuodaan muuten esille (luonnollinen kertomus; kognitiivinen narratologia).

Esittäessään, että kokemuksellisuus on kerronnallisuuden tärkein tekijä, Fludernik kyseenalaisti juonen hallitsevan aseman kertomuksen määrittelyssä ja pyrki samalla laajentamaan kertomakirjallisuuden lajikirjoa.

Toisaalta klassisessa narratologiassa draama (samoin kuin teatteri) oli jäänyt syrjään sen takia, että kertomus ymmärrettiin kertovan diskurssin välittämäksi tarinaksi, eikä draamassa kyetty erottamaan diskurssia ja tarinaa toisistaan. Jälkiklassisessa narratologiassa tätä lajivinoumaa on pyritty korjaamaan.

Equivalents

experiantialityenglanti

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.6.2020: Kirjallisuudentutkimus:kokemuksellisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:kokemuksellisuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →