Kielitiede:metadiskurssi

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

metadiskurssi

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
metadiskurssi
Määritelmä Käsillä olevaa kielenkäyttöä koskevaa ja kommentoivaa kielenkäyttöä
Selite Metadiskurssilla viitataan laveasti ”diskurssiin diskurssista"; sen avulla tekijä ohjaa tuottamansa tekstin tulkintaa. Metadiskurssi voidaan jaotella yhtäältä tekstiä jäsentäviä funktioita kantaviin ilmaisuihin (tekstuaalinen metadiskurssi) ja toisaalta ilmaisuihin, joilla tekijä ilmaisee suhtautumistaan puheenaiheeseen sekä vuorovaikutustilanteen osapuoliin (interpersoonainen metadiskurssi).
Lisätiedot Metadiskurssia koskevassa tutkimuksessa on hahmotettu kaksi eri koulukuntaa: Ensinnäkin integratiiviseksi tai vuorovaikutukselliseksi luonnehdittavan määritelmän mukaan metadiskurssilla tarkoitetaan laajasti kaikkia vuorovaikutusta ja diskurssia jäsentäviä funktioita omaavia ilmaisuja (esim. Hyland 2005). Toinen, ns. ei-integratiivinen tai refleksiivinen, metadiskurssin määritelmä puolestaan korostaa vuorovaikutuksen osapuolten kykyä havainnoida meneillään olevaa vuorovaikutusta ja siihen liittyvä ajatuksia ja tuntemuksia sekä jäsentää ja kielentää näitä havaintoja (esim. Mauranen 2010). Tämän metadiskurssi-määritelmän ulkopuolelle jäävät esimerkiksi lauseita yhdistävät konnektiivit, joita ei voi pitää refleksiivisinä. Tätä kapeampaa metadiskurssin määritelmää on kutsuttu myös diskurssirefleksiivisyydeksi (discourse reflexivity).

Lähikäsitteet

  • [[Metateksti|]] (alakäsite)

Käytetyt lähteet

HylandK2005, MauranenÄdel2010, HylandK2015

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.03.2019: Kielitiede:metadiskurssi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:metadiskurssi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →