Kielitiede:etymologinen nativisaatio

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

etymologinen nativisaatio

etymologinen nativisaatio
Määritelmä lainasanojen äänteellinen mukauttaminen siten, että se perustuu kahden kielen välillä vallitseviin systemaattisiin etymologisiin äännevastaavuuksiin eikä suoraan, foneettisesti motivoituun äännesubstituutioon
Selite Leksikaalisessa lainautumisessa lähdekielisen sanan äännerakenne pyrkii tyypillisesti lainautumaan kohdekieleen foneettisesti mahdollisimman paljon alkuperäistä muistuttavassa, mutta kuitenkin kohdekielen fonologiaan mukautuneessa muodossa (nk. äännesubstituutio). Etymologinen nativisaatio taas voidaan nähdä vastakkaisena tendenssinä suoralle foneettiselle substituutiolle, sillä siinä lainasanan äännerakenteen mukauttaminen ei perustukaan ensisijaisesti synkroniseen äänteelliseen samankaltaisuuteen vaan lähde- ja kohdekielelle yhteisestä (historiallisesta) sanastokerrostumasta kumpuavaan analogiseen malliin (Junttila 2016: 143).
Etymologisen nativisaation ilmaantuminen edellyttää sitä, että kaksikieliset kielenpuhujat tulevat implisiittiesti tietoisiksi systemaattisista äännevastaavuuksista kahden (sukulais)kielen välillä ja sitten soveltavat tätä vanhasta kognaattisanastosta kumpuavaa äännevastaavuuksien analogiaa edelleen synkronisesti tapahtuvaan lainautumiseen kielten välillä. Tämän seurauksena lähdekielinen sana ja siitä muodostettu uusi kohdekielinen laina voivat äännerakenteensa puolesta vaikuttaa ikään kuin vanhoilta kognaateilta, tai lainautumisen ajankohta todellista varhaisemmalta. (Vrt. Aikio 2007)
Lisätiedot Termi etymologinen nativisaatio (engl. etymological nativization) on alunperin vasta Aikion (2007) kunnolla vakiinnuttama (Junttila 2016: 143), mutta itse ilmiö on tiedostettu eri kielten kohdalla jo paljon aiemmin (ks. kirjallisuuskatsaus Aikio 2007: 19-23).

Vieraskieliset vastineet

etymological nativizationenglanti(Aikion (2007) ilmiöstä käyttämä englanninkielinen vastine)

Käytetyt lähteet

AikioA2007, JunttilaS2016

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.02.2019: Kielitiede:etymologinen nativisaatio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:etymologinen nativisaatio.)