Kielitiede:dysfasia

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

dysfasia

dysfasia
Määritelmä Kehityksellinen kielellinen puhehäiriö, josta nykyään käytetään yleisemmin nimitystä SLI (spesific language impairment). Synonyymeinä käytetään myös termejä kehityksellinen dysfasia, kielenkehityksen erityisvaikeus ja poikkeava kielenkehitys.
Selite Kielellisellä erityisvaikeudella viitataan neurologistaustaiseen kielenkehityksen häiriöön, jolle on luonteenomaista suuri ero kielellisten ja ei-kielellisten taitojen välillä. Tämä tulee ilmi kielellisten taitojen kohdalla siten, että lapsen kielellisten osataitojen suoritusprofiili on epätasainen, jolloin lapsen kielelliset taidot eivät vastaa minkään nuoremman ikäryhmän suoritusta. Sen sijaan ei-kielelliset toiminnot, kuten sosiaaliset taidot ja visuaalinen päättely, kehittyvät normaalin aikataulun mukaisesti. Dysfasia vaikuttaa usein koulumenestykseen ja sosioemotionaaliseen kehitykseen ja ennakoi heikompaa kuntoutumista kuin esimerkiksi viivästynyt puheen/kielen kehitys.

Vieraskieliset vastineet

dysphasiaenglanti

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

AitchisonJ2003, PI2009, Launonen&Korpijaakko-Huuhka2006

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.02.2019: Kielitiede:dysfasia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:dysfasia.)