Kielitiede:dysfasia

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

dysfasia

dysfasia
Definition Kehityksellinen kielellinen puhehäiriö, josta nykyään käytetään yleisemmin nimitystä SLI (spesific language impairment). Synonyymeinä käytetään myös termejä kehityksellinen dysfasia, kielenkehityksen erityisvaikeus ja poikkeava kielenkehitys.
Explanation Kielellisellä erityisvaikeudella viitataan neurologistaustaiseen kielenkehityksen häiriöön, jolle on luonteenomaista suuri ero kielellisten ja ei-kielellisten taitojen välillä. Tämä tulee ilmi kielellisten taitojen kohdalla siten, että lapsen kielellisten osataitojen suoritusprofiili on epätasainen, jolloin lapsen kielelliset taidot eivät vastaa minkään nuoremman ikäryhmän suoritusta. Sen sijaan ei-kielelliset toiminnot, kuten sosiaaliset taidot ja visuaalinen päättely, kehittyvät normaalin aikataulun mukaisesti. Dysfasia vaikuttaa usein koulumenestykseen ja sosioemotionaaliseen kehitykseen ja ennakoi heikompaa kuntoutumista kuin esimerkiksi viivästynyt puheen/kielen kehitys.

Equivalents

dysphasiaenglanti

Related Concepts

Sources

AitchisonJ2003, PI2009, Launonen&Korpijaakko-Huuhka2006

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 15.11.2019: Kielitiede:dysfasia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:dysfasia.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →