Diskussion i termbanken

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Keskustelu termipankissa and the translation is 100% complete.


På varje sida i termbanken finns ett mellanblad (Keskustelu) där det är möjligt att diskutera sidans innehåll.

Keskustelu.jpg

Diskussionerna bildar en diskussionskedja, vilket gör det enkelt att följa med vad som har diskuterats. Man kan t.ex. diskutera och fundera kring definitioner och motsvarigheter, hur motsvarigheterna kan översättas o.s.v. Man kan också hänvisa till andra källor om man vill motivera sin synpynkt. Det är också möjligt att mera ingående redogöra för en viss källa, då de använda källorna enbart syns i form av en lista på själva begreppssidan.

Termbankens upprätthållare kan vid behov avsluta en diskussion. Om diskussionsdelatagandet har varit ivrigt och man till slut har beslutat att använda ett av de givna alternativen finns resultatet under Sammanfattning, på sidan Redigera.