Kasvitiede:kasvupaikka

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kasvupaikka

kasvupaikka
Määritelmä homogeeninen elinympäristö, jonka voi määritellä abioottisten ympäristötekijöiden kuten maaperän muodon, kallioperän, maalajin, pH:n, hydrologian, eksposition ym. perusteella
Selite
Tietyllä kasvupaikalla esiintyy bioottinen lajisto (kasvisto, sienet ja fauna), jolla on sille sopiva kasvupaikkavaatimus (kääntäen lajisto myös indikoi olosuhteita). Lajisto runsaussuhteineen on kuitenkin vaihtelevaa eri kasvustoissa. Ihmistoiminta tuottaa uusia kasvupaikkoja.

Kasvupaikkoja on luokiteltu kasvupaikkatyypeiksi (metsätyypit). Ne ovat alueellisia ja niiden suurilmasto on vakio. Jos sukkessio saa edetä rauhassa, päädytään samanlaiseen lopputilanteeseen.

Sukkession ja erilaisten häiriöiden vuoksi samalla kasvupaikalla voi esiintyä useita kasviyhdyskuntia. Niitä luetaan eri biotooppeihin (lehtimetsä/havumetsä, heinikko/varvikko). Jos dominanteilla kasvilajeilla on laajat toleranssit, sama kasvillisuus voi ulottua yli kasvupaikkarajojen (esim. metsätyypin määritys).

Suomessa ja Ruotsissa (osittain myös Virossa) kasvupaikkojen ja kasvillisuuden jakaminen gradienttien mukaisiin sarjoihin on kasvillisuuskäsityksen perusta. Kasvupaikkaoppi on vaikuttanut biotooppi- ja kasvillisuuskäsityksiin.

EU-direktiivit ovat tuoneet mannereurooppalaiset biotoopit Suomeen (mm. harvinaisten kasvupaikkojen inventointi ja seuranta). Euroopan ulkopuolella biotooppi korostaa usein voimakkaiden kilpailijoiden tai vallitsevien kasvumuotojen osuutta maastossa.

Vieraskieliset vastineet

siteenglanti
ståndortruotsi

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

FN2004, BS2001

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 16.02.2019: Kasvitiede:kasvupaikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvitiede:kasvupaikka.)