Kasvatustieteet:yleinen liiketoimintaympäristö

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

yleinen liiketoimintaympäristö

yleinen liiketoimintaympäristö
Määritelmä Yleinen liiketoimintaympäristö viittaa makrotasolla yrityksen ulkoiseen ympäristöön, joka käsittää mm. erilaisia poliittisia, ekonomisia, sosiaalisia, teknologisia ja lainsäädännöllisiä tekijöitä.
Selite Poliittisilla ja laillisilla tekijöillä viitataan paikalliseen ja valtiolliseen hallintoon, kansainvälisiin järjestöihin (esim. EU, YK, WTO), vero- ja sosiaalipolitiikkaan, ulkomaankaupan säädöksiin sekä kansalliseen ja ylikansalliseen lainsäädäntöön ja sen kehitykseen. Taloudelliset tekijät puolestaan pitävät sisällään mm. talouden kasvun, suhdanteet, rahamarkkinat, inflaation, valuuttamuutokset, rahapolitiikan kehityksen sekä työvoiman ja tulopolitiikan kehityksen. Sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin taas kuuluvat väestörakenne, tulojen jakautuminen, sosiaaliset rakenteet ja liikkuvuus, arvot ja asenteet, elämäntyylin muutokset, asenteet työhön ja vapaa-aikaan, kulutustottumukset ja koulutustaso. Teknologiset tekijät pitävät sisällään raaka-aineteknologian, valmistusteknologian, tuotantoteknologian sekä informaatioteknologian. Ekologiset tekijät pitävät sisällään mm. maan käyttöön ja luonnon säilymiseen, vesistöjen ja ilman suojeluun ja meluamiseen liittyviä tekijöitä
Menestyäkseen pitkällä aikavälillä kilpailussa yrityksen on otettava ulkoinen liiketoimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset huomioon, ymmärrettävä sen seuraukset ja muutettava omaa toimintaansa tämän perusteella.

Vieraskieliset vastineet

general business environmentenglanti

Käytetyt lähteet

YVI-sanakirja

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Kasvatustieteet:yleinen liiketoimintaympäristö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:yleinen liiketoimintaympäristö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →