Kasvatustieteet:sosiokulttuurinen teoria

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

sosiokulttuurinen oppimisen teoria

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
sosiokulttuurinen oppimisen teoria
Määritelmä oppimisen teoria, jonka mukaan yksilön korkeammat ajattelutaidot kehittyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen välityksellä
Selite Sosiokulttuurinen oppimisen teoria lähestyy oppimista prosessina, jossa korkeammat ajattelun taidot opitaan ensin sosiaalisella tasolla ja vasta sen jälkeen yksilöllisellä tasolla. Organisoitu ja tuettu (scaffolding) sosiaalinen vuorovaikutus on välittynyttä toimintaa, jossa tarvitaan sekä symbolisia välineitä (esimerkiksi kieli, diagrammit, taulukot yms.) että fyysisiä välineitä eli materiaalisia artefakteja (esimerkiksi tietokone). Vuorovaikutus ei kuitenkaan voi olla mitä tahansa, vaan sen on johdettava opittavan asian haltuunottoon ja sisäistämiseen. Näin kehitys ja oppiminen ruokkivat toinen toistaan. Toistuvan ja aktiivisen osallistumisen avulla oppija saa malleja, joiden avulla hän voi saavuttaa erilaisia intersubjektiivisuuden, yhteisen ymmärryksen, asteita vallitsevasta asiasta tai tilanteesta. Alun perin Lev Vygotskyn kehittelemää, Marxin ja Engelin ajatuksiin pohjautuvaa oppimisen teoriaa on jalostettu ja muokattu myöhemmin ja se muodostaa nykyään kokoelman erilaisia lähestymistapoja, joita kaikkia yhdistää sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys oppimisessa. Vygotsky itse korosti erityisesti kielen merkitystä. Hänen mukaansa puheella on sosiaalisella tasolla (interpersoonallinen taso) kommunikatiivinen funktio ja yksilöllisellä tasolla (intrapersoonallinen taso) älyllinen funktio.)

Vieraskieliset vastineet

The Sociocultural Theory of Learningenglanti

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Kumpulainen&Wray2008, Lantolf&Poehner2008, Negueruela-Azarola&Garcia&Buescher2015, Thorne&Hellermann2015, Säljö1999, Wertsch1985, Vygotsky1978

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Kasvatustieteet:sosiokulttuurinen teoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:sosiokulttuurinen teoria.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →