Kasvatustieteet:sisäinen yrittäjyys

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

sisäinen yrittäjyys

sisäinen yrittäjyys
Määritelmä Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa työntekijän tai esimerkiksi tiimin perinteisestä poikkeavaa yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa (ks. yrittäjämäinen ajattelutapa ja yrittäjämäinen toimintatapa) olemassa olevassa organisaatiossa sekä organisaation johtamista siten, että johtaminen tukee sisäistä yrittäjyyttä (Antoncic & Hisrich, 2003; Sharma & Chrisman, 1999; Stevenson & Jarillo, 1990).
Selite Yrittäjyyteen liittyvät ajattelu- ja toimintatavat koetaan usein hyödyllisiksi myös jo olemassa olevissa ja suurissa organisaatioissa (Stevenson & Jarillo, 1990). Yrittäjyyttä esiintyykin jossain muodossa miltei kaikissa yrityksissä. Lisäksi yritysten toimintaympäristöt ovat monimutkaisia ja epävarmoja, mistä johtuen yrittäjyyskykyjä arvostetaan ja halutaan kehittää. (Collins et al., 2006) Sisäinen yrittäjyys liitetään usein vahvasti innovatiivisuuteen ja uuden tiedon muodostamiseen sekä tehokkaaseen ja kollektiiviseen tiimityöhön (Tiessen, 1997). Yrittäjyyskasvatuksen kontekstissa sisäinen yrittäjyys ei kuitenkaan yksinään ole riittävä määrittelemään yrittäjyyden (Ristimäki, 2004).
Sisäisen yrittäjyyden käsite on kasvattanut suosiotaan, sillä myös jo olemassa olevissa yrityksissä pidetään yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa arvokkaana. Sisäistä yrittäjyyttä on käsitelty tutkimuksissa hyvin eri tavalla. (Sharma & Chrisman, 1999) Tutkimuksissa on käsitelty esimerkiksi yksittäisen sisäisen yrittäjän ominaisuuksia ja näiden ominaisuuksien tukemista organisaatioissa, yrittäjyystoimintoa ja aloitteiden tekemistä sekä yrittäjämäistä organisaatiota ja sen ominaisuuksia. Sisäinen yrittäjyys on kuitenkin edelleen kehittyvä käsite ja tutkimusala. (Antoncic & Hisrich, 2003)

Vieraskieliset vastineet

intrapreneurshipenglanti
corporate entrepreneurshipenglanti

Käytetyt lähteet

YVI-sanakirja, AntoncicB2003, CollinsA&SmithJ&HannonD2006a, RistimäkiK2004, SharmaP&ChrismanJ1999, StevensonH&JarilloC1990, TiessenH1997

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Kasvatustieteet:sisäinen yrittäjyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:sisäinen yrittäjyys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →