Kasvatustieteet:sidosryhmä

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

sidosryhmä

sidosryhmä
Definition Sidosryhmiä ovat organisaatiolle oleelliset ympäristön muut toimijat eli kaikki ne tahot, joiden kanssa organisaatio on vuorovaikutuksessa, jotka vaikuttavat sen toimintaan ja joihin sen toiminta vaikuttaa. Sidosryhmät voivat olla yksilöitä, ryhmiä tai organisaatioita. Sidosryhmiä ovat muun muassa omistajat, sijoittajat, asiakkaat, kumppanit, kilpailijat ja toimittajat. (Hatch, 2006)
Explanation Sidosryhmät kuuluvat niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat organisaation toimintaan ja menestymiseen. Sidosryhmien yhteys yksittäiseen organisaatioon ja myös toisiin sidosryhmiin muodostaa resurssien ja toimintojen virtoja. Jokaisessa organisaatiossa on siis oleellista ymmärtää, mitkä ovat organisaation sidosryhmät ja niiden muodostama verkosto, sillä organisaatio toimii sidosryhmiensä hyväksi ja toisaalta niiden ehdoilla. (Hatch, 2006)
Sidosryhmien merkitys organisaatioille ja liiketoiminnalle sekä erilaiset sidosryhmät ovat jo pidemmän aikaa olleet tutkimuksen kohteena (Bryson et al., 2011). On muun muassa keskusteltu yhteneväisestä (Jones & Wicks, 1999) tai moniulotteisesta (Freeman, 1999) sidosryhmäteoriasta. Keskeisenä ajatuksena keskustelussa on ollut, että ne organisaatiot, jotka huomioivat kaikkien sidosryhmiensä tarpeet, menestyvät paremmin kuin ne, jotka jättävät osan huomioimatta – liittäen sidosryhmäajattelun myös eettisiin näkökulmiin (Freeman, 1984). Tulevaisuudessa lisää tutkimusta vaativat esimerkiksi sidosryhmien yksityiskohdat ja erityispiirteet (Bryson et al., 2011). Lisäksi tietoisuus sidosryhmien merkityksestä on saanut aikaiseksi tutkimusta myös muilla erityisaloilla kuten asiakassuhteiden johtamisessa (Hatch, 2006).

Equivalents

stakeholderenglanti
interest groupenglanti

Sources

YVI-sanakirja, BrysonM&PattonQ&BowmanA2011, FreemanE1984, FreemanE1999, HatchJ2006, JonesM&WicksC1999

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 16.06.2019: Kasvatustieteet:sidosryhmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:sidosryhmä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →