Kasvatustieteet:motivaatiotekijä

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

motivaatiotekijä

motivaatiotekijä
Määritelmä Motivaatiotekijä yrittäjyyden kohdalla tarkoittaa sellaista tekijää, joka saa yksilön tai ryhmän valitsemaan yrittäjyyden muiden työ- ja uravaihtoehtojen sijasta ja aktivoi toimimaan yrittäjyyden saavuttamiseksi (Hessels et al., 2008; Naffziger et al., 1994). Se edustaa yrittäjyyden lisäarvoa eli yrittäjyydestä saatavia nettopalkkioita suhteessa yrittäjyyden kustannuksiin ja muihin työ- ja uravaihtoehtoihin (Amit et al., 1993; Campbell, 1992). Motivaatiotekijöiden käsitteen avulla voidaan tarkastella ja ymmärtää syntyvää motivaatiota (ks. motivaatio).
Selite Yrittäjyyskasvattajien tulisi ymmärtää motivaatiotekijöitä (Krueger et al., 2000). Lisäksi tällaisten yrittäjyyteen motivoivien tekijöiden ymmärtäminen on oleellinen osa yrittäjyyden kokonaisuuden ymmärtämistä (Goss, 2005; Kuratko et al., 1997). Motivaatiotekijät voivat olla erilaisia vaihdellen taloudellisista tavoitteista ja saavutuksista (ulkoinen motivaatio) henkilökohtaisten kykyjen tai unelmien toteuttamiseen (sisäinen motivaatio). Taloudellisia ansioita ja vaurastumista pidetään yleensä yleisimpänä yrittäjyyden motivaatiotekijänä (Amit et al., 2001; Bird, 1988; Rindova et al., 2009), mutta kasvavassa määrin tunnustetaan, että erilaiset henkilökohtaiset tai ryhmässä jaetut itsessään merkitykselliset motivaatiotekijät vaikuttavat yrittäjäksi ryhtymiseen vahvasti (Amit et al., 2001; Morales-Gualdrón et al., 2009).
Yrittäjyyden motivaatiotekijöitä tutkitaan runsaasti (Cassar, 2007; Kolvereid, 1992; van Gelderen & Jansen, 2006), mutta harva tutkimus onnistuu muodostamaan selkeän kuvan yrittäjyyteen motivoivista seikoista (Bowen & Hisrich, 1986). Motivaatiotekijöiden tutkimuksessa yhdistyvät muun muassa talouden, sosiologian ja psykologian tieteenalat (Douglas & Shepherd, 2002; Steel & König, 2006). Aikaisemmissa tutkimuksissa tutkitaan muun muassa yrittäjän ominaisuuksia, kognitioita, sosiaalista taustaa, kykyjä, asenteita ja tavoitteita motivaatiotekijöiden taustalla (Carter et al., 2003; Johannisson et al., 1998). Erityisesti yrittäjyyden motivaatiotekijöiden selittämisessä keskitytään yrittäjyyden vertaamiseen palkkatyöhön huomioiden yrittäjyyteen liittyvät kustannukset (Katz, 1992; Kolvereid, 1992).

Vieraskieliset vastineet

motivational factorenglanti

Käytetyt lähteet

YVI-sanakirja, AmitR&GlostenL&MullerE1993, AmitR&MacCrimmonR&ZietsmaC&OeschM2001, BirdB1988, BowenD&HisrichD1986, CampbellA1992, CarterM&GartnerB&ShaverG&GatewoodJ2003, CassarG2007, DouglasJ&ShepherdA2002, GossD2005, HesselsJ&GelderenM&ThurikR2008, JohannissonB&LandströmH&RosenbergJ1998, KatzA1992, KolvereidL1992, KruegerJr&ReillyD&CarsundL2000, KuratkoF&HornsbyS&NaffzigerW1997, Morales-GualdrónT&Gutiérrez-GraciaA&Roig DobónS2009, NaffzigerW&HornsbyS&KuratkoF1994, RindovaV&BarryD&KetchenJr2009, SteelP&KönigJ2006, GelderenM&JansenP2006

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.03.2019: Kasvatustieteet:motivaatiotekijä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:motivaatiotekijä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →