Kasvatustieteet:kognitiivinen oppimisen ulottuvuus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kognitiivinen oppimisen ulottuvuus

kognitiivinen oppimisen ulottuvuus
Määritelmä Kognitiivinen oppimisen ulottuvuus tarkoittaa tietojen vastaanottamista, tunnistamista, arviointia ja muistamista (Ruohotie & Koiranen, 1999) käsittäen havainnoinnin, tunnistamisen, kuvittelemisen, arvioinnin ja päättelyn sekä sisältäen asia- (mitä) ja menettelytapatiedon (miten) (Kyrö et al., 2008). Kognitiivisen ulottuvuuden lisäksi oppimisprosessia voidaan tarkastella affektiivisen ja konatiivisen ulottuvuuden kautta (ks. affektiivinen ja konatiivinen oppimisen ulottuvuus) (Kyrö et al., 2008).
Selite Tiedon prosessointi liittyy vahvasti yrittäjyyskasvatukseen, etenkin perinteisiin opetusmalleihin ja -työkaluihin. Tärkeää ei ole kuitenkaan vain tiedon välittäminen, vaan oppijakeskeinen lähestymistapa ja jaettu oppiminen, jossa oppilaiden aktiivisuus ja itsenäinen tiedon prosessoiminen ovat avainasemassa, esimerkiksi ongelmakeskeisen oppimisen avulla (ks. ongelmakeskeinen oppiminen). Tiedon hankkiminen ja prosessointi eivät kuitenkaan synny yksinään, vaan niihin vaikuttavat esimerkiksi tunnepitoiset reaktiot (Armstrong & Fukami, 2010). Onkin esitetty, että yrittäjyyskasvatuksessa tulisi perinteisen kognitiivisen ulottuvuuden lisäksi kiinnittää huomiota yrittäjyyteen liittyviin tunnetiloihin (ks. affektiivinen oppimisen ulottuvuus) (Shepherd, 2004).
Oppimisen tutkimuksessa kognitiivinen oppimisen ulottuvuus on saanut runsaasti huomiota (Kyrö et al., 2008). Myös yrittäjyyskasvatuksen keskustelussa tämä osa-alue on vahvasti edustettuna. Esimerkiksi kognitiivinen kehitys ja kognitiiviset rakenteet ovat olleet tutkimuskohteina. Kuitenkin enenevässä määrin kiinnitetään huomiota myös oppimisen muihin ulottuvuuksiin.

Vieraskieliset vastineet

cognitive dimension of learningenglanti

Käytetyt lähteet

YVI-sanakirja, ArmstrongJ&FukamiV2010, KyröP&MylläriJ&Seikkula-LeinoJ2008, RuohotieP&KoiranenM1999, ShepherdA2004

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Kasvatustieteet:kognitiivinen oppimisen ulottuvuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:kognitiivinen oppimisen ulottuvuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →