Kasvatustieteet:franchising

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

franchising

franchising
Definition Franchising on yrittäjien välinen yhteistyöllinen järjestely (Baucus et al., 1996) ja organisoinnin muoto, joka tarkoittaa pitkäaikaista sopimusta kahden yrityksen (franchise-antaja ja franchise-ottaja) välillä (Combs et al., 2011; Grewal et al., 2011) franchise-ottajan oikeudesta käyttää franchise-antajan luomaa tiettyä liiketoimintamallia (Combs & Ketchen, 2003).
Explanation Franchisingissä liiketoimintamallin luoja perii sen käyttämisestä maksua ja tarjoaa käyttäjälle tietyt puitteet (esimerkiksi yhteisen markkinoinnin ja brändin, yhteiset ostotoiminnot, koulutusta) liiketoiminnan toteuttamiselle. Franchise-antaja on siis alun perin luonut liiketoimintamallin, johon franchise-ottajat sitten ostavat oikeudet ja saavat siihen liittyen tiettyjä etuja. Franchising-yrittäjät toimivat siis itsenäisesti, mutta ovat ulkoasultaan ja toimintatavoiltaan franchising-ketjun määrittelemiä. Franchising-sopimuksessa sovitaan esimerkiksi yhtenäisistä toimintamenetelmistä, omistajuuskannusteista, monitoroinnista, provisioista ja sopimuksen päättämisestä. (Baucus et al., 1996) Franchising on merkittävä väline ja kanava yrittäjyydessä (Combs & Ketchen, 2003). Ensinnäkin franchising voi helpottaa tai jopa motivoida yrittäjäksi ryhtymistä. Yrittäjyyden myötä franchising voi myös tarjota tukea muilta saman franchise-mallin yrittäjiltä. Franchise voi tarjota myös hallitun tavan kasvattaa yritystä. (Combs & Ketchen, 2003) Toisaalta on myös tärkeää ymmärtää franchisingin erityispiirteitä ja toimintakäytänteitä järjestelyn ja organisoinnin onnistumiseksi (Baucus et al., 1996).
Viimeisten neljän vuosikymmenen aikana franchising organisointimuotona on kasvanut merkittävästi ympäri maailmaa (Tuunanen & Hoy, 2007) etenkin jälleenmyynnin ja ruokapalveluiden alalla (Grewal et al., 2011). Franchisingiä käsittelevä tutkimus on tarjonnut tärkeitä näkökulmia ilmiön ymmärtämiselle yli 40 vuoden ajan ja ollut kasvussa 1990-luvulta lähtien. Franchising on kiinnostanut monen eri alan tutkijoita. (Combs & Ketchen, 2003) Tutkimusta on tehty esimerkiksi talouden, lain, johtamisen, rahoituksen, markkinoinnin ja yrittäjyyden näkökulmista koskien franchise-järjestelmien organisointia, kasvua, laajentumista ja suoriutumista. Tutkimusta on kuitenkin hallinnut franchise-sopimuksen, -omistajuuden ja -kontekstien tarkasteleminen (Grewal et al., 2011), jolloin on pyritty vastaamaan miksi-, missä- ja miten-kysymyksiin (Combs et al., 2011). Yrittäjyyden muotona franchisingiä on tutkittu melko vähän, vaikkakin tämä tutkimus on saamassa koko ajan lisää huomiota (Tuunanen & Hoy, 2007). Yhä enemmän huomiota kiinnitetään myös franchise-antajan ja -ottajan väliseen suhteeseen sekä kontrolloinnin tarpeeseen ja konfliktien mahdollisuuteen (Grewal et al., 2011).

Sources

YVI-sanakirja, BaucusA&BaucusS&HumanE1996, CombsG&KetchenJr2003, CombsG&KetchenJr&ShortC2011, GrewalD&IyerR&JavalgiG&RadulovichL2011, TuunanenM&HoyF2007

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 16.06.2019: Kasvatustieteet:franchising. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:franchising.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →