Kasvatustieteet:E-yrittäjyys

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

E-yrittäjyys

E-yrittäjyys
Definition Este tarkoittaa sellaista yrittäjyyteen liittyvää tekijää, joka estää täysin tai vaikeuttaa yrittäjäksi ryhtymistä (Finnerty & Krzystofik, 1985; Kouriloff, 2000; Sarasvathy, 2004; Wickham, 2001).
Explanation Esteitä tarkastelemalla voidaan ymmärtää, miksi yksilöt tai ryhmät eivät ryhdy yrittäjäksi tai millaisia seikkoja on ylitettävä voidakseen ryhtyä yrittäjäksi. Yrittäjyyden esteitä on lukuisia ja ne voivat vaihdella yksilöstä tai ryhmästä riippuen, olla voimakkuudeltaan erilaisia ja toimia esteiden yhdistelminä. (Finnerty & Krzystofik, 1985; Kouriloff, 2000) Lisäksi esteet voivat olla joko yksilön subjektiivisesti havaitsemia tai objektiivisesti todellisia (Finnerty & Krzystofik, 1985). Esteet voivat liittyä esimerkiksi psykologisiin, taloudellisiin, poliittisiin tai kulttuurillisiin tekijöihin (Kouriloff, 2000). Karkeasti ne voidaan jakaa myös talouteen, käytäntöön ja henkisiin seikkoihin liittyviksi (Sarasvathy, 2004). Yrittäjyyden esteiden poistaminen voi vahvistaa ja edistää yrittäjyyttä enemmän kuin mikään motivaatiotekijä (ks. motivaatiotekijä). Siksi yrittäjyyskasvatuksessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, millaisia esteitä yrittäjyydelle on olemassa (Sarasvathy, 2004) tunnistaen ja minimoiden niitä (Robertson et al., 2003).
Huolimatta esteiden merkittävästä roolista yrittäjäksi ryhtymisessä ei esteitä tutkita yhtä tärkeänä osana yrittäjyyttä kuin esimerkiksi motivaatiotekijöitä. Vaikka yleisesti tunnustetaankin, että yrittäjäksi ryhtyminen voi olla vaikeaa (Drakopoulou Dodd, 2002), varsinaisesti yrittäjyyden esteitä tutkitaan suhteellisen vähän ja suppeasti (Finnerty & Krzystofik, 1985; Kouriloff, 2000). Onkin esitetty, että yrittäjyystutkimuksessa tulisi vastaisuudessa keskittyä nimenomaan yrittäjyyden esteisiin (Sarasvathy, 2004).

Equivalents

e-entrepreneurshipenglanti

Sources

YVI-sanakirja, Drakopoulou DoddS2002, FinnertyF&KrzystofikT1985, KouriloffM2000, RobertsonM&CollinsA&MedeiraN&SlaterJ2003, SarasvathyD2004, WickhamA2001

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 16.06.2019: Kasvatustieteet:E-yrittäjyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:E-yrittäjyys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →